Even lachen geblazen (min. 18 jaar)


 

 

 

309 Verhalen van Baziel

 

Baziel (1).

Baziel stond met Hektor op de Markt. Kwam daar een toerist bij hen staan en vroeg: "Entschuldigung, sprechen Sie Deutsch?"

De twee staarden hem niet begrijpend aan.

"Excusez-moi, parlez vous Français?" De twee bleven hem aanstaren.

"Per favore, lei non parlate Italiano?" Geen gevolg.

"Hablan ustedes Español?" Ze bleven maar staren.

"Do you speak English?" En maar blijven staren.

Daarop de toerist ontmoedigd op zoek naar een ander slachtoffer.

Zegde Hektor: "Baziel, we zouden misschien toch eens moeten beginnen talen leren".

Waarop Baziel: "Ja, en worom? Kiek no dien vremden, je sprikt ie vuuf

toalen, en je kunt hem nog niet verstoanboor maken".

 

 

 

Baziel (2)

Baziel en Hektor stonden aan de toog van hun stamcafé.

Zei Baziel : "Kiek no die mens. Je geliekt heel ip de Paus".

Wat later: " 'k Peizen dat dat de Paus is".

Nog wat later: "'k Gon 't em wel e ki gon vragen zi, osdatie de Paus is".

Hij naar de ongewone gast, vraagt hem iets, en krijgt een snauw terug.

Komt hij weer bij Hektor die vroeg: "En, is 't de Paus?"

Baziel: "Ewè jé gantwoord: je kan ze bitje kussen". En met een zucht:

"Me gon 't dus nooit weten of dat da nu de Paus was".

 

 

 

 

 

 

 

 

Baziel (3)

Baziel was kelner.

Vroeg daar een klant "potage aux pointes d'asperges".

Nadat Baziel de soep gebracht had, riep de klant hem terug: "Er zit geen enkel aspergekopje in die soep".

Zei Baziel, "En os je een coupe maison vraagt, 't zit do toch ook gin huus in?"

 

Baziel (4)

Baziel ging eens naar den Opera.

Aan het loket vroeg hij "een half ticket"

"Waarom een half?", vroeg de kassier.

Baziel: "Omda 'k ik dooft zien ip mijn één ore".

 

Baziel (5)

Een bazig vrouwmens zei tegen Baziel: "Gij hebt gelijk een bulte op uw rug".

Zegde Baziel, "Ba neen Madam, mo 'k doen ik lik de katten"

"Hoe ge doet gij gelijk de katten?"

"Ja'k, ieder kir da'k een lelijke beeste tegen kommen, krommen ton mien rik".

 

Baziel (6)

Baziel kwam heel, heel laat thuis.

"Van waar kom je gie?" riep een kwade Zulma.

"Ik hen moeten waken bie 't bedde van een vriend die an 't dood goon is" zei Baziel.

"Waffer vriend?" vroeg Zulma.

"Da ne 'k et nie weten" antwoordde Baziel, "je was veel te ziek vo nog te

kunnen zen name zeggen".

 

 

 

Baziel (7)

Baziel zegde tegen Hektor: "Ik gon ip reize nor Spanje"

Hektor: "Pas mor ip vor een zunneslag, want 't is do toe viftig groden in de

lommer".

Baziel: "Wien zegt er da 'k ik in de lommer gon lopen?".

 

Baziel (8)

Met zijn oude krak van een auto reed Baziel aan volle snelheid.

Riep Hektor: "D'échappementsbuize rammelt". Geen gehoor. Hij schreeuwde in zijn

oor "D'échappementsbuize rammelt". En zo nog een paar keren.

Zei Baziel al meteens : " 'k En horen nie wat da je zegt, met die

échappementsbuuze die rammelt".

 

Baziel (9)

Baziel was met Zulma naar de dierentuin getrokken.

Net die dag was een orang-outang losgebroken, en plots sprong hij van achter een haag en greep Zulma met duidelijke bedoelingen vast.

"Baziel, Baziel", riep ze, "wa moet 'k doen?"

"Doe gelijk thuus", zei Baziel, "zegt da je zeer in je kop hèt".

 

Baziel (10)

Bij de namaakantiquair had Baziel een bed gekocht, een Louis Quinze.

Maar 's anderendaags stond hij daar al weer.

Zei hij: "Da bedde is te kleene vo Zulma.

'k Zoen hem willen verwisselen vor een Louis Seize".

 

Baziel (11)

Zegde Baziel tegen een stamgast op café:

" 't Is rare, mo je geliek gie helegans ip mijn Zulma,

uutgenomen de moustache nateurlijk".

Zegde de stamgast: "Mor ik en hebbe geen moustache".

Baziel: "'t Is toch 't geen dè 'k zeggen".

 

Baziel (12)

In het circus schreed een beeldschoon meisje naar een leeuw.

Ze ontknoopte haar bovenkleed, haalde een weelderige borst uit en stopte die in de gapende muil van de leeuw.

Algemeen applaus.

Zegde de directeur: "Wie van het publiek durft dit nadoen?"

"Ik, direkt", riep Baziel, "mo doet eerst mor e ki die leeuw weg".

 

Baziel (13)

In het café stond een oudstrijder op te scheppen. "Mijn betovergrootvader heeft tegen den Hollander gevochten in 1830, en mijn overgrootvader tegen den fransman in 1870 en mijn grootvader tegen de negers in Congo, en mijn vader tegen den Duits in 14-18, en ik ook tegen den Duits in 40 en mien zeune tegen de communisten in Korea."

Zegde Baziel: "Ja, 'k horen 't, je zie gie van een familie die mè niemand

overeenkomt".

 

Baziel (14)

Baziel ging naar de dokter, met zware buikpijn.

Zegde hij tegen de dokter: "'t Is verzekers van die oesters dè 'k geêten hen".

Zegde de dokter: "Waren ze vers als je ze open deed?"

"Hoe", zei Baziel, "moe je dat open doen?"

 

Baziel (15)

De vrouw van Hektor zag Baziel afkomen, die haar man wilde verleiden om mee op café te gaan.

"D'er is niemand thuus" riep ze.

"Allé", zei Baziel, "'t is ton nog best da 'k nie gekommen zien".

 

 

 

 

 

 

Baziel (16)

Baziel had in een onooglijk en schamel hotel gelogeerd.

's Morgens weigerde hij te betalen, onder voorwendsel dat hij geen oog had

dichtgedaan, vanwege een dode luis in zijn bed.

"Allé kom", zegde de uitbater, "wakker gebleven van één dode luis, zeker!"

"Jamor" zei Baziel, " 't en was nie van die doo weegluuze, mor van ol da volk die gekommen was vor de begravinge".

 

Baziel (17)

Baziel was op weg met de kar, volgeladen met het product uit de aalput, om het land mee te bemesten.

Hij reed onvoorzichtig en in een bocht van de weg kantelde de wagen en liep de ganse vracht weg in de beek.

"Terdju", zei Baziel, "mèn heel 't joor vo niks gescheten".

 

Baziel (18)

" 'k Werken ik nu in een ottofabriekke" vertelde Baziel, "me maken miender dor ottos"

" Je ziet an den band zeker?", vroeg Hektor.

"Mo ba neen", antwoordde Baziel, " 'k lopen ik do vri".

 

Baziel (19)

Baziel was kelner.

Riep daar een klant met veel misbaar: "Er ligt een vlieg in mijn glas wijn".

Zei Baziel: "Moe je do zo'n spil van maken, vo 't winnige da zo'n beestjie

drinkt".

 

Baziel (20)

Baziel was kelner.

Vroeg een klant: "Garçon, heb je kikkerbillen?"

Antwoordde hij: "Neen meneer, 't is mijn broek die spant".

 

 

Baziel (21)

Baziel was brandweerman.

Langs een lange ladder kwam hij traag naar beneden, met in zijn armen een jonge vrouw die hij gered had uit de bovenste verdieping van een hoog gebouw in lichte laaie. "Morgen sto 'k in de gazette", zegde hij "pompier redt leven van zwangere vrouw". "Héla", antwoordde ze, "ik ben niet zwanger hoor".

"Sprik nie te rap" zei Baziel, "me zien nog verre van beneen".

 

Baziel (22)

Baziel ging op restaurant met Zulma.

"Caviaar" vroeg hij aan de patron, "wat is da?".

"Dat zijn eieren van steur" antwoordde hij.

"Me gon dormee begunnen" zei Baziel. "Vor elks zo'n eitjie, en zochte gekokt".

 

Baziel (23)

Zei Hektor: "Baziel 'k heb gehoord dat Zulma gevaarlijk ziek is?"

"Ja", zei Baziel, "z'is ziek, mo 't is os ze gezoend is da ze gevoorlijk is".

 

Baziel (24)

Ze zaten te filosoferen op café.

Zegde Manten "Mijn vrouw had gelezen van de Twee Wezen en w'hebben een tweeling gehad".

En Hektor zei: "De mijne had gelezen van de Drie Musketiers en we hebben een drieling gekregen".

Plots veerde Baziel recht en liep ijlings naar buiten.

Hij riep zijn maats nog na: "Zulma gieng juuste begunnen lezen in Ali-Baba en de veertig rovers".

 

 

 

 

 

 

Baziel (25)

Op de vismarkt vroeg Baziel aan het viswijf: "Is je vis vers? J'en is toch nie

oudbakken?". "Mo Baziel" zei ze, "die vis leeft nog".

"Da wil niet zeggen", zei Baziel, "je leef gie ook nog".

 

Baziel (26)

Baziel was boereknecht.

Op het erf kwam een bezoeker die vroeg: "Is den boer thuis?"

"Jaje", zei Baziel, "j'is bezig in 't zwienekot. Je got hem wel erkennen, 't is

den dienen met een klakke ip zijn kop".

 

Baziel (27)

Toen Baziel nog naar de dorpsschool ging, had zijn vader hem 100 fr beloofd als hij met een goed rapport kwam.

Na de prijsdeling kwam hij vrolijk naar huis en zei: "Voader 'k hen goe nieuws vo je, je mag jen hoenderd frank hoeden".

 

Baziel (28)

Baziel kwam zwaar beladen thuis.

"Ik hèn vuuf flasschen wien gedroenken" wauwelde hij tegen Zulma.

"Mo wit je gie nie dat er olle jore hoenderd duust Fransmans doodgoon van wien te drinken?" vloog ze uit.

En hij: "Dankt den Here da je met een Belg getrouwd ziet, vrouwe".

 

Baziel (29)

Baziel had een zwaar ongeval overleefd maar was er gehandicapt uitgekomen: voor goed verlamd. Hij had evenwel tien miljoen van de verzekering getrokken.

Op een dag bekende hij aan Hektor: "Ik en zien ik nie lam, 't zien makementen gewist vo die miljoenen"

"Ja", zei Hektor," 't is wel schoon geld, maar daarvoor de reste van je leven

in een karretje zitten."

"Ja 'k en doe", zei Baziel, "ten nooste moond go 'k nor Lourdes".

 

Baziel (30)

Baziel was geopereerd van een blindedarmontsteking.

Toen hij ontwaakte, zegde de verpleegster: "Ik breng u aanstonds de bedpan".

"Wad hem me nu", zei Baziel, "moeten m'hier zelve ons eten maken?"

 

Baziel (31)

Baziel zat op hete kolen terwijl de controleur zijn belastingen aan het

berekenen was. "Ziezo", zei deze, "alles is berekend Baziel, ik ben zeker dat

je dit als goede burger met de glimlach zult regelen"

"Wat een pak van mijn herte" antwoordde hij, " 'k zaten ol te peinzen da je

gienk me geld vragen".

 

Baziel (32)

Baziel was kelner.

Kwam er daar een klant uit het toilet: "Ga eens zien" kloeg hij, "die handdoek daar is stinkende vuil".

"Allé", zei Baziel, "j'hangt dor ol een weke en je ziet den eersten die van z'n

neuze makt".

 

Baziel (33)

Baziel was het huis uitgeslopen met in zijn broekzak een fles whisky die hij op zijn eentje wou gaan soldaat maken, buiten het oog van Zulma.

Maar bij het oversteken van de straat werd hij aangereden en tegen de grond gesmakt. Hij voelde aan zijn been: 't was al nat.

"Och Here" riep hij "'t is 't hopen dat 't bloed is".

 

Baziel (34)

"Moest ik nu dood gaan Baziel" vroeg Zulma "wat zou je doen?"

"'k Zoen zot worden" antwoordde hij.

"En zou je hertrouwen?"

"Ja zot Zulma, mo nie zo zot."

 

Baziel (35)

De dokter onderzocht Baziel. "Drinkt gij?" vroeg hij hem.

Baziel: "'t Is vriendelijk meneer den dokteur. Wat hè je in huus?"

 

Baziel (36)

De dokter onderzocht Baziel.

"Ik vind niets" zie hij "ik denk dat het van den drank komt".

"Da gif nie meneer den dokteur," antwoordde Baziel, " 'k gon e kir were kommen os je nuchter ziet".

 

Baziel (37)

De dokter onderzocht Baziel die "den bever" had.

"Drink je veel?" vroeg hij.

" Ehwel, 'k schienken veel uut", zei Baziel, "mo 'k en drienken nie olles, want 'k sturten vele".

 

Baziel (38)

De dokter vermaande Baziel: "Dertig procent van de ongevallen gebeuren door mensen in dronken toestand".

Baziel kwam thuis en vertelde aan Zulma: "Den dokteur heet het gezeid: zeventig percent van d'accidenten gebeuren deur menschen die nuchter zien".

 

Baziel (39)

Buurvrouw Melanie woonde alleen. " 'k Ben toch zo benauwd" zei ze.

"En van wadde?" vroeg Baziel.

"Dat ze me 's nachts zouden komen pakken".

"Je moet dor nie mee inzitten" zei Baziel, "os 't kloor wordt en ze zien je,

gon ze je wel were briengen"".

 

 

 

Baziel (40)

De notaris vertelde aan Baziel: "Ik verzamel nu antiek".

"'k Peisden 't wel", zei Baziel, " 'k hèn dor juuste je vrouwe gezien".

 

Baziel (41)

Baziel verkocht kanarievogels.

Een klant kwam een te haastig gekocht diertje terugbrengen: het had maar één pootje. "Ja wa wil je?" vroeg Baziel, " Is 't een schuffelore da je moet hèn of is 't een danseur?"

 

Baziel (42)

Zulma vroeg aan Baziel: "Kiekt e ki buuten waffer weer dat 't is".

Hij kwam terug en zei: " 'k En kan 't nie zien, 't smoort te vele".

 

Baziel (43)

Baziel stond te kijken naar de voorbijtrekkende rijkswachters te paard.

Plots riep hij: "Gendarm, gendarm, je peird is handicapt."

"Hoe zo?" zei de rijkswachter

Baziel: " Eh wel ja, de klootzak zit ol boven".

 

Baziel (44)

Baziel stond aan de kant van de weg.

Twee "zwaantjes" hielden hem tegen.

"Heb je hier geen vrachtwagen met varkens zien voorbijrijden?"

"Ja 'k", zei Baziel, "zie je d'er misschien van gevollen dè?".

 

Baziel (45)

Aan de Gentpoort stond een pas aangeworven agentje het verkeer te regelen.

Hij zag er uit als een kommunikantje, blozend gezicht, kraaknet uniform.

Baziel ging dreigend op hem af en sprak:

"Joengentjie, wit je papa da, da je gie agent ziet?"

Baziel (46)

Baziel: "Een citroene, heet da potjies?"

Hector: "Nateurlik nie".

Baziel: "Een citroene, heet dat een bekstjie?"

Hector: "Mo nateurlik nie".

Baziel: "Terdju, 't is ton olgliek m'n kanorie da'k uutgewroengen èn".

 

Baziel (47)

Baziel reed met zijn fiets midden op de baan.

Twee "zwaantjes" hielden hem tegen:

"Awel vriend, weet gij niet waar dat het fietspad is?"

"Toetoet", antwoordde Baziel, "da ligt do zi, ip de kant.

Mo 'k weet nie os je giender do got ip meugen mè joender zwore mottos".

 

Baziel (48)

Baziel telefoneerde naar de dokter:

"Dokteur, kom zere, 'k hen mien twee oren verbrand".

"Hoe heb je dat gedaan?" vroeg de dokter.

Baziel: " 'k Was bezig mè strieken en ol mè e ki, de telefon gieng, en 'k hen

toch wè gemist zeker en 't striekiezer tegen men ore geleid".

"Jamaar, je twee oren zeg je?"

Baziel: " Wè ja, 'k mosten toch no joen bellen ook".

 

Baziel (49)

Baziel: "Apotheker, gift e ki 5 kg Tampax".

Apotheker: " 'k Zie dat je dat niet gewend bent Baziel. Waarvoor moet dat

dienen?"

Baziel: " 't Stoot in de reclame da je dor mee kan dansen, zwemmen en te peirde riên. En 'k willen dat olle drie e ki doen".

 

 

 

 

 

 

Baziel (50)

De autodealer: "Baziel, een schonen auto, dat ware iets voor u".

Baziel: "Wa moette ekik do mee doen?"

Autodealer: " Wel, bijvoorbeeld als je om 7 uur met den auto aanzet dan sta je een uur later in Brussel".

Een week later:

Autodealer: "En?"

Baziel: " 'k En gon gin otto kopen".

Autodealer: "En waarom niet?"

Baziel: " Ehwè, 'k èn me bepeisd. Wa moe ik in 's hemelsname 's nuchtens ten achten in Brussel gon doen?"

 

Baziel (51)

Baziel reed in de verkeerde richting rond een rotonde.

De agent " Ehwel Baziel, heb je de pijlen niet gezien?"

Baziel: " Pielen! Waffer pielen? 'k En hèn zelfs nog gin Indionen gezien".

 

Baziel (52)

Baziel had in occasie een afgedankte treinwagon gekocht en achter in zijn tuin geplaatst.

Zag Hektor hem daar die wagon vooruitduwen in één richting, vlug verlopen en duwen in de andere richting, heen en weer.

Hektor: "Ehwel Baziel, wa stik je dor uut?"

Baziel: "Zulma zit ip 't vertrek en 't is 'niet gebruiken bij stilstand'!"

 

Baziel (53)

Baziel zat in zijn achtertuin, in de gietende regen, een pijpje te roken onder

een paraplu, gezeten voor zijn wagon.

Kwam Hektor langs: "Mor Baziel, in zo'n weer, waarom kruip je nie in je wagon?"

Baziel: " 'k Hèn me miskocht, 't is een 'non fumeur'!".

 

 

 

 

Baziel (54)

Toen Baziel naar 't leger moest, vroegen ze hem in 't Klein Kasteeltje: "Kies

je voor de zeemacht, de luchtmacht of de landmacht?"

"De marine" zei Baziel.

"Goed zo, kun je zwemmen?"

Baziel: "Hoe, hèn ze gin boten mè dè?"

 

Baziel (55)

Baziel meldde zich aan bij een boomhakkersbedrijf.

Hij werd aangeworven en kwam de eerste dag naar zijn werk met een heel klein bijltje, bijna speeltuig.

"Denk je dààr bomen mee om te hakken?" vroeg de baas.

"Nateurlik", zei Baziel, "je wit zeker nie da kik specialist zien?"

De baas: "Specialist, en waar heb je dan wel gewerkt?"

Baziel: Ik hèn bomen geveld in de Sahara"

De baas: "Mor allé, ter zien dor toch gin bomen".

Baziel: "Nu nie mè, nu nie mè".

 

Baziel (56)

Een Amerikaanse farmer kwam op bezoek en schepte op tegen Baziel:

" Mijn eigendom is zo uitgestrekt dat als ik er de toer wil van doen, ik 's

morgens heel vroeg moet aanzetten en pas 's avonds heel laat weer thuis ben".

Baziel: " 'k Hèn ook nog zo'n otto hèt".

 

Baziel (57)

Hektor: "Mo Baziel, je hebt een bruine en een zwarte schoe aan"

Baziel: " Ja 't is rare hé. En je wit zeker nie wa? 'k Hèn tuus nog zo'n poor

stoon".

 

 

 

 

 

 

Baziel (58)

Baziel liep door de warme straatjes in Antwerpen.

Klampte hem daar een dame van lichte zeden aan:

" Meneertje, kom je nie mee naar binnen?"

"En vor wa?" vroeg Baziel.

"Je got da zien, hoe geestig dat da dor is" zei het dametje.

Baziel: "Os da do binnen zo geestig is, wa doe je gie hier ton ip stroate?"

 

Baziel (59)

Baziel stond op de trein te wachten.

"Nor wor go je?" vroeg Hektor.

"Zwiegt Hektor", zei Baziel, " 'k zien Zulma zo beu, da'k e ki no Paries goan.

Ze zeggen dat da gunter vul lopt mè schone meisjes, die stief gemakkelijk zien".

"Zo zo", zei Hektor, "maar als je mè zo'n voornemens nor Paries goot, wat doe je ton mè die grote kerkeboek oender joen orme?"

Baziel: "Ehwel, os 't gunter is lik of da ze gezeid hen, zoe'k wel bluuven toe

Zundage".

 

Baziel (60)

Baziel zei tegen Hektor: " 'k Gon een uutstaptjie doen met de vrouwe. Me gon e ki gon kieken no dien tunnel in Calais".

Maar een uur later stond hij daar al terug.

Zei Baziel tegen Hektor: "Me woren der hoast, en ol mè de ki stond er dor e

groot plakkoot ip de boane: 'pas de calais'. Zo me zien ton mo weregekeerd hé".

 

Baziel (61)

Een Frans madammeke kwam op Baziel zijn hofstede.

"O que ça pue ici" riep ze.

En Baziel in zijn beste Frans: " Ca c'est niks madamtje, ce sont mes koei".

 

 

 

Baziel (62)

Soldaat Baziel liep zonder groeten een kapitein voorbij.

De woedende officier: "Moet gij niet groeten?"

Baziel: " 'k Hen d'ere nie van je te kennen Meneere"

"En dit dan?", brieste de kapitein, wijzend naar de drie sterren op zijn kraag.

Baziel: "Pardon meneere Martell, ik en haen 't nie gezien"

 

Baziel (63)

Baziel had een tweedehands motto gekocht.

Hektor zag hem stappen met de motto aan de hand en vroeg: "Got nie dè?"

"Zwieg" zei Baziel, " 't is lik mijn eerste lief, 'k liepen d'er ook meer

neffens of da'k d'er ip zaten".

 

Baziel (64)

Baziel kwam thuis: een gat in de nacht en met een stuk in zijn kraag.

Riep Zulma: "Van woor kom je gie zo loate?"

Baziel: "Van 't kerkhof".

Zulma: "Is 't er iemand dood?"

Baziel: "Ze zien dor ol dood".

 

Baziel (65)

Baziel kwam thuis: een gat in de nacht en met een stuk in zijn kraag.

Zonder sleutel, moest hij aanbellen.

Zulma riep van achter de deur: "Is 't gie, Baziel?"

En Baziel: "Hoe zoe dadde, kommen d'er hier nog andere ook dè?"

 

Baziel (66)

Baziel stond in het pissijn.

Zei hij tegen Hektor: "Hoe oekder da'k worden, hoe hoger da'k kunnen pissen".

Hektor: "Mo Baziel, 't is toch juust 't omgekeerde?"

Baziel: "Toetoet. Vroeger piste ge'k ip mijn schoên en nu pis ekik ol ip mijn

kniên".

 

Baziel (67)

Soldaat Baziel liep met een eend onder zijn arm door de kazerne.

Vroeg de adjudant: "Wat doe je met die eend daar?"

Baziel: " 'k Hèn ze gevoenden".

De adjudant: "Ja maar in de kazerne mag je dat beest niet houden.

Het beste ware dat je er mee naar de dierentuin gaat".

's Anderendaags liep hij weer rond met zijn eend.

De adjudant: "Ik had je toch gezegd dat je ermee naar de dierentuin moest gaan?"

Baziel: " Wel bedankt vo de goe road, adjudant.

Men d'er gister no toe gewist.

En vandage gom e ki tegore no de cinema".

 

Baziel (68)

Baziel in het postkantoor: "Madame 'k zoen willen een tember hèn. Eén van 17 frank.

En o je zoe willen de pries d'er van doen: 't is vor e kadootjie".

 

Baziel (69)

Baziel was grafdelver.

Als hij weer eens laat thuis kwam snauwde Zulma: "Je go me nie wies maken da je nu nog zo lote een doon moste begraven".

"Pertang", zie Baziel, " 't was dien chanteur da me begraven hen. D'er was

zoveel volk en z'en zo lange geklakt, da m'em wel tien keren en moeten were bovenholen".

 

Baziel (70)

Baziel werd veldwachter.

Op een dag moest hij aan een inwoonster gaan melden dat haar man op een werf in Brussel verongelukt was. "En voorzichtig aankondigen hé" zei de burgemeester.

Baziel vroeg: "Zie je gie de weduwe Van Slambroeck?"

Ze antwoordde: " Getrouwd en gesteld, ja, mo gin weduwe".

Baziel: "Vor hoevele gon me wedden?".

Baziel (71)

Baziel was veldwachter.

Op een dag moest hij aan een inwoonster gaan melden dat haar man op straat was doodgereden. "En voorzichtig aankondigen hé", zei de burgemeester.

Aan het huis gekomen, vroeg hij: "Is Juul thuus?"

"Neen " zei zijn vrouw, "j'is no den Bazaar om waspoejer".

"J'is van gedacht veranderd", zei Baziel, "j'is om zepe".

 

Baziel (72)

Baziel, weer met een stuk in zijn voeten, was aan de verkeerde kant de autoweg opgereden.

Plots hoorde hij over de radio: "Opgepast op de E-40, er is een spookrijder

gesignaleerd".

Waarop Baziel: "Waleere, één spookrijder. 'k Hen d'er ik ol wel hoenderd

gezien".

 

Baziel (73)

In de avondschool.

Baziel: "k Zoen hier willen chinees leren".

De direkteur: "Ha zo, en waarom?"

Baziel: "Ehwel, mèn miender e chinees kiendtjie ingedoon en 't go nu verre een joor worden en me zoen toch gèren verstoon wat dat 't zegt os 't begunt te klappen".

 

Baziel (74)

Baziel werd tewerk gestelde werkloze in een museum.

Bij het poetsen liet hij een vaas ontglippen die in duizend stukken viel.

"Mo Baziel toch" jammerde de direkteur, "een vaze die meer of duust joor oed is".

Baziel: " Och, 'k en een menuut chance. 'k Woren ol benauwd dat 't een nieuwen was".

 

 

 

Baziel (75)

In de trein.

Baziel, met een "zinder" op: "Madame, zoe je geloven da je gie 't lelijkste

vrouwmens ziet da'k ooit in mijn leven gezien hen?"

De madame: "Mijneere, je ziet een oenbeschofte kèrel, en dorbie, je zied

annozel droenke".

Baziel: " 'k Weten 't madamtjie, 'k weten 't, mo van mien hé, is da morgen

gedoon".

 

Baziel (76)

Baziel kwam nachtelijk en vrolijk naar huis.

Zulma: " En, 't was were een plezanten avond zeker?"

Baziel: "Toe nu toe wel joo't."

 

Baziel (77)

Baziel kwam bij Hektor en had een koppel blauw ogen.

"Hoe komt dat?" vroeg Hektor.

"'k Zaten in de kerke", zei Baziel, "en vor me stond er e madam en heur

rokstjie zat vaste tusschen heur billen en 'k en ter willen uutholen, en z'ee

me een blauw oge geslegen".

"En hoe kom je ton an twee blauwe ogen?" vroeg Hektor.

" Eh wè, omda ze zo dul was, èk da willen goed maken en 'k hen dat rokstjie were tusschen heur billen willen steken".

 

Baziel (78)

Baziel kreeg een briefkaart.

Zei de fakteur: "D'er staat niks op geschreven".

Zei Baziel: " 't Is van mijn broere nateurlik".

"Hoe kun je dat weten? " zei de facteur, "d'er staat toch niks op?"

Baziel: "Juuste dorom. Me spreken miender ol joren nie mè tegen molkoor."

 

 

 

 

 

Baziel (79)

Baziel en Hektor hadden twee bommen uit de eerste wereldoorlog gevonden.

"Me gon da no de gendarmes briengen", zei Hektor, "mo vorzichtig, want ziet dat er één ontploft".

Baziel: "Ehwel me gon ton zeggen da me mor één gevoenden hèn".

 

Baziel (80)

Baziel was parkwachter.

Vanuit de vijver hoorde hij plots roepen: "Help, help, ik kan niet zwemmen!".

Baziel: " Ehwel j'è gie chance, want je mag hier nie zwemmen".

 

Baziel (81)

Er was een toerist in de Dyver gevallen.

Hij riep "Au secours! Au secours!"

"Wa zegt 't ie?" vroeg Baziel.

"Je roept achter hulpe" zei Hektor.

Baziel: " A 't ie ook nie beter leren zwemmen in de platse van frans te leren?"

 

Baziel (82)

Op café vroeg Baziel aan een onbekende verbruiker:

"Meneere pardon, mo zie je gie soms gin Chinees?"

"Neen ik" zei de man.

Wat later: " Mo meneere, je zie gie toch een Chinees?"

"Maar neen" antwoordde de man.

Maar Baziel was blijkbaar niet overtuigd en stelde de vraag nog een paar maal.

De man kreeg het op de heupen en om van die lastige kerel af te geraken, toen die weer op hem af kwam "Mo meneere zie je gie echt geen Chinees?" antwoordde hij: "Ehwel ja, 'k moet het bekennen, 'k ben een Chinees".

Waarop Baziel: "Ehwel meneere, je zoed het nie zeggen wèje".

 

 

Baziel (83)

Om drie uur 's nachts kwam hij thuis.

Zulma: "Legt da nu mor e kir uut, worom da je nu nor jen huus komt."

Baziel: " 'k En kosten wel nie anders, de café gienk toe".

 

Baziel (84)

"En", vroeg de generaal tegen soldaat Baziel: "Wat wil je worden in 't leger?"

Zei Baziel: "Ik willen generol worden".

De generaal: "Zijt ge zot?"

Baziel: "Is da nodig dorvoren?"

 

Baziel (85)

Baziel zat te vissen aan de waterkant.

Vroeg Hektor: "En? Bieten ze?"

Baziel: "Mo ba nee'se, je moe nie benauwd zien. Zet je mo bie".

 

Baziel (86)

Weende Zulma: " 't Is onze zilveren jubilee en je n'è niks gekocht".

Baziel: "Allé vrouwe, zeg het mo, wat è je te kope?"

 

Baziel (87)

De vader van Baziel lag op zijn sterfbed.

Vroeg Baziel: "è je wa nodig?"

"Ja", zei de vader, wijzend naar de hesp die tegen het plafond hing, "e

stikstjie van die hespe do".

Baziel: "Da gon nie goon, vodere, me sporen da vo de begravinge".

 

Baziel (88)

Langs de expressweg stopte een auto.

De chauffeur vroeg aan Baziel: "Hoe kom ik bij de Club?"

Baziel: "Ah meneere, mè vele te trainen hé".

Baziel (89)

Baziel was sergeant en moest het nieuws meedelen aan soldaat Janssens dat diens vrouw overleden was. "Maar voorzichtig hé" zei de adjudant.

Het peloton werd op een rij gezet en Baziel riep:

"Al die weduwnaar is, één stap vooruit. Soldaat Janssens acht dagen cachot."

 

Baziel (90)

Op de match Club-Anderlecht bleef er naast Baziel een plaats op de tribune vrij.

Vroeg een supporter: "Is je vrouwe nie mee dè?"

Baziel: "En nee's é, z'is dood".

En de andere "Vor zo'n match, hoe da je de koorte nie aan één van je familie

gegeven hèd".

"Da zoe nie holpen hèn", zei Baziel, "ze zien ollemolle no de begravienge".

 

Baziel (91)

Baziel: "Je ziet er zo triestig uut Hektor. Go't nie?"

Hektor: "'t Is deur me vrouwe é. Ze sprikt olsan mo van heur vroeger vint".

Baziel: "J'è gie nog chance. Zulma klapt olsan van heur volgende vint".

 

Baziel (92)

Baziel was moeizaam aan het klimmen op een openstaande slagboom.

"Wat doe je?" vroeg Hektor.

"Zie je da nie" zei Baziel, "die slagboom meten".

Hektor: "Worom leg je hem do voren nie plat?"

Baziel: "Gie dwozen, 't is de langte nie da ze moeten weten, 't is d'hoogte".

 

Baziel (93)

Baziel werd opgeroepen voor het leger.

In 't Klein Kasteeltje vroegen ze hem: "Wat verkies je, 't voetvolk of 't

paardevolk?"

Baziel: "Os het vo joender geliek is, stik me ton mo bie 't vrouvolk".

Baziel (94)

Baziel en Zulma kregen maar geen kindjes.

De dokter had hun al vaak uiteengezet hoe daarvoor moest worden tewerk gegaan, maar tevergeefs. Baziel begreep het niet.

Ten einde raad zei de dokter: "Allé Zulma, je kleren uit".

Hij deed hetzelfde en gaf aanschouwelijk onderricht.

"Heb je dat nu goed gezien Baziel?"

"Ja, meneere den dokteur".

"Ehwel, we gaan da nu alzo drie keren per week doen, Baziel. Goed verstaan?"

"Ja Menere den dokteur..En go je dorvoren nor huus komen, of moet 'k ze

briengen?"

 

Baziel (95)

De dokter zegde tot Baziel: "Als je zo verder drinkt, zul je nooit oud worden".

Antwoordde Baziel: "'k Gon ton mor beter voortdoen. 'k Bluuven ik liever joeng".

 

Baziel (96)

Baziel :"Je moet e ki peizen. Zulma bluuft toch zeker wel olle nachten ip toe

ten tweên, ten drieën. Dat is nie mè te doen".

Hektor: " En waarom doet ze dat?"

Baziel: "Ehwel, ze zit te wachten toe da 'k thuus kommen".

 

Baziel (97)

Baziel kwam het commissariaat binnen gelopen:

"Commissaris, stik me zere in 't cachot.

'k Hen e blompot ip Zulma heur kop kapot geslegen".

"Zo", zei de commissaris, "en is ze dood"?

Baziel: "Juuste nie. Ze zit achter me vo me te pakken".

 

 

 

 

Baziel (98)

Baziel werd ingeschreven als werkzoekende.

Vroeg de ambtenaar: "En wat is je beroep?"

Baziel: "Ik jagen ip everzwijns in Brugge".

De ambtenaar: "Maar er zijn toch geen everzwijns in Brugge!"

Baziel: "En worom peis je wel da'k moeten gon doppen?"

 

Baziel (99)

Hektor: "Ga je nie mee naar den Barbier van Sevilla?"

Baziel: " 'k Peinzen van nie, 'k scheiren ik mien met den elektriek".

 

Baziel (100)

Baziel ging de lingeriewinkel binnen.

Baziel: " 't Is vor een hemde".

De verkoper: " Eén zoals mijn hemd?"

Baziel: "Neen, een properen".

 

Baziel (101)

Hektor: "Ben je ziek Baziel?"

Baziel: "Worom?"

Hektor: "Wel omdat je buitenkomt van bij de apotheker".

Baziel: "En most ik van 't kerkhof kommen, zoe je ton peinzen da'k dood zien?"

 

Baziel (102)

Zegde Baziel tegen Zulma:

"Got e ki no de wienkel achter e pakstjie toebak vo me."

Zulma: "In zo'n weer zeker! Je zoudt er nog geen hoend deure jagen."

Baziel: " 'k Zeggen ik toch nie da je den hoend moe mee doen."

 

 

 

 

Baziel (103)

Vroeg Baziel: "Een stik zepe ost je blieft".

De verkoopster: "Moet dat toiletzeep zijn?".

Baziel: "Mo ba neen't, 't is vo m'n oonzichte".

 

Baziel (104)

Toen Baziel thuis kwam vroeg Zulma: "Hoeveel heb je d'er nu weer gedronken?"

Baziel: "Zulma, 'k gon ik ip café vor e pientje te drinken en nie vo te leren

tellen".

 

Baziel (105)

Zei Zulma aan Baziel: "Zou je geen werk zoeken?"

's Anderendaags kwam hij vrolijk thuis: "Zulma, 'k hen werk gevoenden.

En je mag morgen ol begunnen."

 

Baziel (106)

Baziel en Hektor stonden geprangd tussen veel andere reizigers achteraan op de bus.

Nam Baziel plots zijn glazen oog uit de holte, toste hem de lucht in, ving hem weer op en stak hem terug in de oogholte.

"Wat doe je daar nu?" vroeg Hektor.

Baziel: " E ki kieken os 't er dikkers ol voren geen platse is".

 

Baziel (107)

De pastoor zegde: "Elk moet zijn kruis dragen in het leven"

Baziel zuchtte: "En mien kruusse zit dor in de keuken".

 

Baziel (108)

Baziel: "Meneer den dokteur, 'k hen e probleem. 'k Vergeten olsan olles"

De dokter: "Zo, en sedert wanneer heb je dat probleem?"

Baziel: "Waffer probleem?"

Baziel (109)

Baziel kwam in de nacht zwaar aangeschoten thuis.

Voor het slapen gaan moest hij dagelijks zijn glazen oog uit de holte halen en in een reinigend glas water dompelen.

Met zijn zatte kop vergiste hij zich van oog en trok het goede uit.

Zei Baziel: "Nè, de plomb spriengt".

 

Baziel (110)

Baziel was soldaat in de grote oorlog.

Hij moest de lijken van het slagveld halen.

Terwijl hij ze op een kar aan het laden was, riep er daar één:

"Auw stop, ik ben ekkik niet dood".

Baziel: "Go je gie e ki zwiegen, ze zoen dat hier ollemolle kunnen zeggen".

 

Baziel (111)

Baziel kwam door het platgelegde Ieper gereden met zijn kar vol soldatenlijken.

Kwam daar plots Emerance hem achterna gelopen:

"Baziel d'er ligt dor bie mien een Duits liek te stienken. J'is ol acht dagen

dood. Pakt hem e ki zere mee".

Baziel: "Mor Emerance, je ziet toch da me karre vul ligt. 'k Gon hem ten nooste weke kommen hollen".

Emerance verleidde hem in haar keuken, schonk enkele borrels, tot Baziel

grootmoedig toegaf. "Kiek", zegde hij, "'k gon jen Duutschman mee doen en 'k gon een verschen ofleggen".

 

Baziel (112)

Baziel moest psychologische testen afleggen bij de Arbeidsbemiddeling.

De psycholoog toonde hem een plaat met driehoeken er op en vroeg waar dit Baziel aan deed denken. "An blote wuuven", zei Baziel.

Vervolgens een plaat met vierkantjes. "En dit?" " An blote wuuven", zei Baziel.

Daarna een plaat met cirkels: "En dit?" "Ook aan blote wuuven", zei Baziel.

"Maar Baziel", zei de psycholoog, "je bent seksueel geobsedeerd".

Baziel: "Ja 't go nog mien schuld zien, gie met ol je vuule tekeningsties".

 

Baziel (113)

Hektor vond Baziel op een bank in het park, met een briefje van 100 fr naast zich.

"En?", vroeg Hektor.

" 'k Hen gehoord", zei Baziel, "os je 100 fr ip den bank legt, wordt dat

zoender da je moe entwadde doen 105 fr."

 

Baziel (114)

Baziel zat aardappelen te schillen.

"Waar is Zulma?" vroeg Hektor.

"Z'is boven, go mor" antwoordde Baziel.

Een paar ogenblikken later stormde Hektor de trappen af: "Baziel, Zulma ligt do met een vrimde vint in heur bedde!".

Baziel: " 't Is best da je 't zegt, 'k gon nog rap e petatjie meer schellen".

 

Baziel (115)

Baziel was in proces met Dieudonné.

Aan zijn advocaat zegde hij: " 'k Hen do nog een schoon hespe, 'k gon da

bezorgen aan de juge, je got die ton wel vor ons zien".

"Als je dat doet Baziel" antwoordde de advocaat, "ben je op voorhand verloren.

Een rechter laat zich niet omkopen, hij zal je integendeel zwaar straffen".

De dag van het proces.

Zegde Baziel aan de ingang van het gerechtshof: "Meestere, van die hespe

gesproken, 'k hen da ton olgeliek no de juge gezonden".

Zegde de advocaat: "Ja, dan is het zelfs de moeite niet dat ik ga pleiten, we

zijn op voorhand verloren".

"Ja mor", antwoordde Baziel, " 'k hen d'er e visietekartjie bie gedoon van

Dieudonné".

 

 

 

 

 

 

 

Baziel (116)

Baziel was sergeant geworden.

Hij liet zijn peloton aanrukken en riep hen toe:

"Vor vandage hen ik e bitjie goe nieuws en e bitjie slicht nieuws.

Eerst het slicht nieuws: me gon vandage duust zakstjies mè zand vullen."

Gemor van de soldaten.

"En nu komt het goe nieuws: d'er is zand genoeg".

 

Baziel (117)

Baziel kwam bij de dokter.

Zegde die: "Ehwel Baziel, 't is lang geleden dat je op consultatie gekomen

bent".

Baziel: " 'k En kosten nie kommen meneer den dokteur, 'k hèn toch zo ziek

gewist".

 

Baziel (118)

De rechter: Beken je dat je Dieudonné bont en blauw geslagen hebt?

Baziel: "Da weet ekik nie, mijnhere de juge"

Rechter: "Hoe ge weet dat niet?"

Baziel: " 'k Zien ik kleurenblend".

 

Baziel (119)

Hektor zag Baziel met zijn autootje in achteruit de berg oprijden.

"Wat doe je daar?" vroeg hij.

Baziel: "Ze zeggen da je do boven nie veel platse hèt vo te drooien en mè mien auto èk ik veel platse nodig. Zo 'k gon vo olle zekerheid mor achteruut rien."

Een uur later was hij daar terug, de berg af, maar weer in achteruit.

Baziel: "Zè me were liggen hèt é. 't Was dor ol de platse van de weireld vo te

drooien".

 

 

 

 

 

Baziel (120)

Baziel zat met zijn kameraden in de kroeg en het beloofde druk te worden met het 'trakteren'.

Op een ongewoon vroeg uur zegde hij plots "Elk z'n goen avond".

De anderen: "Hoe, zie je ol weg?"

Baziel: "Bielange nie, mor 'k zeggen goen avond binst dat 'k joender nog

erkennnen".

 

Baziel (121)

Midden in de nacht een telefoon. Verkeerd nummer. De man excuseerde zich.

"Da gif nie", zei Baziel, " 'k mosten toch ipstoon vo den tilifon".

 

Baziel (122)

Jules was ver in de negentig.

Baziel vroeg hem: "Hoe doe je da vo zo oed te worden?"

Zegde Jules: " 'k En smoren nie, 'k en drienken nie en 'k en lopen nie achter

de vrouwen".

Baziel: "Mo Jules toch, worom moe je gie ton zo lange leven?"

 

Baziel (123)

Baziel ging eens naar de Tyrol.

Hij trok de bergen in, hoog en eenzaam.

Plots ontmoette hij een andere bergganger, die hem begroette: "Grüss Gott".

Antwoordde Baziel: "Hoe, zitten me ol zo hoge?"

 

Baziel (124)

Zulma en Baziel zaten naar een TV-uitzending te kijken over de gevaren en de nare gevolgen van het overmatig drinken van alcohol.

Toen de uitzending afgelopen was, stond Baziel zenuwachtig recht, liep wat rond te morrelen en riep plots: " 't Is gedoon dermee".

"Ah", vroeg Zulma vol blijdschap, "go je eindelik iphoeden van drienken?".

" 't Is da nie", antwoordde Baziel, " 't is dien televisie die go

buutenvliegen".

Baziel (125)

Een steenrijke man was overleden.

Bij het graf stond Baziel te huilen, te janken, met zijn kop te schudden.

De begrafenisondernemer vroeg: "Zijt gij van de familie?"

"E wè bah neen ik", zei Baziel, " 't is dorom da'k azo schreemen".

 

Baziel (126)

Tijdens de oorlog was er luchtalarm en waren ze op weg naar de schuilkelder.

Plots riep Zulma: " 'k Hen men volsche tanden vergeten".

Zegde Baziel: "Peis je gie misschien da ze gon koeken smieten?"

 

Baziel (127)

Zulma: "Baziel, doet e ki de venster toe, 't is buuten koed".

Baziel: "En os de veinster toe is, got het ton buuten warme worden misschien?"

 

Baziel (128)

Baziel tegen Hektor: "Me zien malkoor olle dagen, sedert zovele joren en nog nooit è je ki gevraagd hoe dat 't was mè me".

Zei Hektor: "Ehwel Baziel, hoe is 't mè je?"

"Och", zei Baziel, "sprikt er me nie van".

 

Baziel (129)

Baziel zag een pastoor met een 'col romain'.

"Wa wil da zeggen, zo'n averechtse col?' vroeg hij.

"Dit wil zeggen dat ik Vader ben" antwoordde de priester.

" 'k Zien ik ook voder", zei Baziel, "mo 'k dragen ik mien kol nie averechts."

"Ja maar", lachte de pastoor, "ik ben Vader van duizenden".

Zei Baziel: "Zoe je ton nie beter je broek averechts andoen?"

 

 

Baziel (130)

Baziel had zich gevestigd als groothandelaar en had een grote frigowagen

gekocht.

Hektor kwam een kijkje nemen.

Al wat hij zag in die grote koelcontainer, was één enkele banaan.

Zei hij tegen Baziel: "Peis je gie da je dormee go rieke worde?"

"Ba ja'k" antwoordde Baziel. "Ik hen e nichtjie, ze verkopt zie mor één pruume met e ki, en z'eet ol drie huuzen".

 

Baziel (131)

Buurvrouw Eufrasie had een kind gekocht.

Zegde Baziel: " 't Is zeker e joengentjie?

"Neen", zei ze, " 't is e meistjie".

" 'k Woren d'er toch nie verre van hé", zei Baziel.

 

Baziel (132)

Baziel bestelde meteen zeven pinten in zijn stamkroeg en dronk die uit. Daarna bestelde hij zes pinten en dronk die al even vlug uit. Daarna bestelde hij vijf pinten en dronk die snel uit. Daarna bestelde hij vier pinten..enz.

Plots zei hij tegen Hektor: " 't Is toch rare hé, hoe minder pienten dè'k

drienken, oe meer da'k droenke worden.

 

Baziel (133)

Baziel kwam bij de apotheker.

" 't Is voor een termometer", zei hij, "mo vor da j'hem in e pakstjie stikt,

zoe j'em willen ip veertig groden zetten?"

 

Baziel (134)

Baziel kwam juichend het café binnen: "Zulma heet een zeune gekocht" riep hij.

"Ip wien geliekt hie?" wou Hektor weten.

" 'k Weten 't nie", zei Baziel, " 'k hen nog nie no z'n oonzichte gekeken".

 

Baziel (135)

Baziel kwam bij de commissaris. "Zoe je do niet kunnen an doen", vroeg hij, "Zulma smiet olsan mo taljoren no me kop. Dat is nu azo ol tien joor an de gang".

Vroeg de commissaris: "Tien jaar, en kom je dat nu pas melden?"

Zei Baziel: "Jamo, z'eet den latsten tied goed leren mikken".

 

Baziel (136)

Zulma kwam van de dokter. " 'k Zien overspannen zegt den dokteur en 'k zoen e ki moeten ip reize goon. No woor zoek gon Baziel?"

Antwoordde Baziel: "Nor een anderen dokteur".

 

Baziel (136)

Baziel was kelner.

Een klant vroeg: "een tandenstoker a.u.b."

Zei Baziel: " Da gon nie goon, ze zitten vo de moment in de wasmachine".

 

Baziel (137)

Op een dag had Hektor een stok in het meer gegooid en zijn hond bevolen hem terug te halen. Tot zijn niet geringe verbazing zwom de hond niet naar de stok maar liep gewoon over het water. Een mirakuleuze hond, lopend over het water!

Dat moest hij aan Baziel tonen.

Dus samen op wandel naar het water. Opnieuw gooide Hektor een stok en opnieuw ging de hond hem terughalen, lopend over het water.

Baziel keek toe, maar gaf geen teken van verbazing en vroeg niets.

Nog een paar maal het mirakel herhaald en dan weer naar het dorp.

Onderweg vroeg Hektor: "Baziel, heb je soms niks speciaals gezien aan m'n hond?"

"Nateurlik èk entwa speciol gezien", antwoordde Baziel.

"Ha, en wat heb je gezien?" vroeg Hektor.

Antwoordde Baziel: "Dat ie nie kan zwemmen j'n hoend".

 

 

 

Baziel (138)

Baziel had een slippertje gewaagd met Eufrasie en er was een kindje van gekomen.

Ze trok naar de vrederechter.

"Baziel", zei de rechter, "zegt een keer rechtuit, is dat kind van u?"

"Ehwel, mijnheer de juge", zei Baziel, " 'k moeten bekennen da 't van mien is".

"Dat is heel eerlijk van u", zei de rechter, "we kunnen nu over de betaling

spreken".

"Jamo", zei Baziel, " 'k moeten ik do niet voren hèn, 't was geiren gedoon en

ze mag oltied nog e ki were kommen".

 

Baziel (139)

Hektor zag Baziel over het land lopen met een kogelvrij vest.

"Worom hè je da nu an", vroeg hij, " 't is toch gin oorlog?"

"Nee 't", zei Baziel, "mo 't is omda binnenkort de petatten gon begunnen te

schieten".

 

Baziel (140)

Op de Arbeidsbemiddeling, vroeg een aanminnelijke jonge inspectrice aan Baziel:

"Mijnheer mag ik uw naam en adres?"

Baziel (blozend): " 'k Zoen wel willen, mo 'k en durven nie madamtjie, moste Zulma da te weten kommen."

 

Baziel (141)

Zijn hond was al verschillende dagen spoorloos en Baziel was er erg triestig

over.

Zei Hektor: " Moest ik van joen zien, 'k zoen een annonce in de gazette zetten".

" Da's gin avance", zei Baziel, "da beestjie kan tie toch nie lezen".

 

 

 

Baziel (142)

Voor het eerst zag Baziel een feestelijke bruiloftstoet met een bruid in het

wit.

"Worom is ze zie in 't wit?" vroeg hij aan Hektor.

Zei die: "Dat is om heur geluk en contentement te togen".

"En", vroeg Baziel, "worom is die vint ton in 't zwart?"

 

Baziel (143)

Baziel had een been gebroken.

Vroeg Hektor: "Hoe heb je da gedaan?"

Zei Baziel: " 'k Woren an 't wandelen en 'k zien uutgeslierd over een slekke".

"Had je ze nie gezien?", vroeg Hektor.

" 'k En kosten ze nie zien", antwoordde Baziel, "ze kwam van achter mien

aangezet".

 

Baziel (144)

Baziel was kelner.

Bracht hij daar een biefstuk naar de klant, met zijn duim stevig in het vlees

geplant.

De klant: "Zie je nie da jen duim in da vlees zit?"

" 'k Zoen olgeliek nie willen dat ie nog e ki ip de groend volt", antwoordde

Baziel.

 

Baziel (145)

Baziel kwam weer een gat in de nacht thuis.

Zei hij tegen Zulma: "Ieder ki dat er e kalant weggieng begosten d'andere kwood te klappen over zien vrouwe. 'k Zoen nie willen da ze van joen kwood klappen Zulma, zo 'k zien gebleven toe den latsten".

 

 

 

 

 

 

Baziel (146)

Zulma mocht meespelen in de parochiezaal. Ze kwam thuis met het nieuws dat ze in het tafereel zou optreden van 'Eva met het serpent'.

Vroeg Baziel: "En wie got er Eva spelen?"

 

Baziel (147)

Met zijn zatte kop stootte Baziel de aquarium omver, en daar lag het goudvisje te spartelen en met open mond naar lucht te happen.

Vroeg Baziel: "Wat is dadde? Zoed het durven bieten dè no je boozetjie?"

 

Baziel (148)

Hektor zei: "Mien vrouwe, dat is een ingele".

"J'è gie chance", antwoordde Baziel, "de miene leef nog".

 

Baziel (149)

Baziel werd voor overdreven snelheid bekeurd.

"Naam?" vroeg de agent.

"Baziel, zoender M", zei Baziel.

"Wat is da nu", zei de agent, "in Baziel is 't er toch gin M?"

" Ewel 't is toch 't geen dè 'k zeggen" antwoordde Baziel.

 

Baziel (150)

Baziel had een nieuw hondje. 't Was er eentje zonder pootjes.

Vroeg Hektor: "En hoe is zijn name?"

Zei Baziel: "Vo wa zoed da beestjie moeten een name hèn? Ok het zoen roepen, zoedet toch nie kunnen kommen."

 

 

 

 

 

 

 

Baziel (151)

Baziel was met Hektor op safari getrokken.

Stonden ze daar plots oog in oog met een leeuw die vervaarlijk naderde. Om wat tijd te winnen, gooide Hektor hem een greep zand in de ogen, zette het op een lopen en vluchtte een boom in. "Allé Baziel", riep hij "kruup zere in een boom, want j'is do".

"Worom zoe kik weglopen?" antwoordde Baziel, " 'k en hen ik gin zand in z'n ogen gesmeten".

 

Baziel (152)

Toen Hektor op het erf kwam, was Baziel net zijn vest aan het opvissen, die in de beerput gevallen was.

"Eètjie", zei Hektor, "je go die veste toch nie mèr andoen zeker?"

"Nee'k", zei Baziel, "mo 't is nie vo die veste, 't is vo me boeterhammetjies

die d'er in zitten".

 

Baziel (153)

Baziel ging een broek kopen.

Hij vond ze allemaal te duur, tot de verkoper hem een spotgoedkope broek

voorstelde, weliswaar met een gebrek: de rits zat op de achterkant.

"Da gif nie", zei Baziel, " os 'k moeten pissen, drooi ek me toch oltied omme".

 

Baziel (154)

Baziel en Hektor gingen eens naar Kadzand en kwamen voor de omheining van het nudistenkamp.

Baziel ging op de schouders van Hektor staan om over de muur te gluren.

"Wa zien't ", vroeg Hektor, "mannen of vrouwen?".

" 'k En kannen 't nie zien", antwoordde Baziel, " z'en hèn gin kleren an".

 

 

 

 

 

 

Baziel (155)

Zulma was zwaar ziek en moest berecht worden.

Vroeg de pastoor: "Baziel heb je geen kaars, een beetje wijwater en een palm?"

"Een keirsse en wiewoter hemme", antwoordde Baziel, "mo gin Palm. Is e Jupiler ook goed?"

 

Baziel (156)

Baziel had een kruidenierswinkeltje geopend, rechtover de Bazar. Hij hing een groot plakkaat voor het venster: "Hier boereboter voor 200 fr". De Bazar, die de boereboter aan 250 fr verkocht, zakte onmiddellijk de prijs naar 150 fr.

Baziel direkt naar 100 fr. De Bazar naar 75 fr. Baziel naar 50 fr. Toen de

prijs naar 20 fr gezakt was, vond de directeur het welletjes en kwam met Baziel onderhandelen.

"Als we zo tegen mekaar afbieden, zijn we binnenkort allebei failliet" betoogde hij.

"Gie wel, mor ik nie" zei Baziel.

"Ah zo en waarom niet?" vroeg de directeur.

"'k En verkopen ik gin boerebeuter" antwoordde Baziel.

 

Baziel (157)

Hector vond Baziel in alle staten, tranen wenend met tuiten.

" 't Is me voder die dood is" zei hij.

Er werd getelefoneerd en na het gesprek kwam Baziel nog heviger wenend binnen.

"Een oengeluk komt toch nooit ollene", zei hij,

" 't Was men broere die belde, z'n voder is ook dood".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baziel (158)

Den ouden auto van Baziel deed het niet meer. Hij had 235.000 km gereden. Hij wou hem verkopen, maar niemand die hem wilde.

"Wit je wadde", zei Hector, "doet die twee weg van de conteur, je go ton wel

kopers hèn".

Een week later zag Hector dat Baziel nog altijd met zijn karretje reed.

"Nog oltied gin amateurs?" vroeg hij.

Zei Baziel: "Peis je gie misschien da kik men otto gon verkopen, j'en é nog mo 35.000 km".

 

Baziel (159)

Boer Baziel kwam eens naar de stad, met paard en kar.

Toen hij voorbij de Bazaar kwam, dacht hij verwonderd: "Dat is hier wel e grote doeninge. 'k Zoen da wel e kir ol binnen willen zien".

Hij reed zijn kar op de parking, begaf zich naar het gebouw, deed voorzichtig de deur open en riep: "Is 't er iemand?".

 

Baziel (160)

Baziel had een kleinen ingedaan bij Zulma. Het was helaas een uiterst

gehandikapt kind. Al wat er ter wereld was gekomen was een oortje.

Hektor kwam kijken, schrok zich een bult, maar wou toch niets laten merken.

Hij boog zich over het wiegje en zei: "dag kienetjie, dag kienetjie".

"Je moe gin moeite doen", zei Baziel, " 't is pottedooft".

 

Baziel (161)

Baziel en Hektor hadden na veel discussie besloten om Frans te leren.

Thuis en met een Assimilboekje.

Plots wees Baziel naar iets op het plafond en zei: "le mouche"

"Mis", antwoordde Hektor, " 't is la mouche".

Zei Baziel: "Ehwel joen ogen zien nog wel goed wèje".

 

 

 

 

Baziel (162)

Op het erf van boer Baziel streek plots een legertje landmeters en technici

neer.

"We komen de metingen doen voor een nieuwe spoorweglijn", kondigden ze aan, "en die zal hier recht door uw boerderij en midden uw huis lopen".

"Ah neen hé" zei Baziel, "Je peis giender toch nie zeker da'k ik do tied voren èn om vor ieder trein ieder ki mien deure open en toe te doen?".

 

Baziel (163)

Op het erf van boer Baziel streken onaangekondigd landmeters en technici neer.

"We komen metingen doen voor een nieuwe spoorlijn", deelden ze mee, "en die zal recht door die grote schuur daar lopen".

"Da go nie goon peis ik", zei Baziel, "dat is nu ol joren dè'k de poorte van

die scheure nie open kriegen. Den trein got to nooit binnen geraken".

 

Baziel (164)

Zegde Zulma: "Baziel, me zien vuuf en twientig joor getrouwd. Doe gie mor e ki die kollekoene dood".

"Héla", antwoordde Baziel, "do kunt die orme beeste toch niet an doen".

 

Baziel (165)

Toen Zulma stierf, ging Baziel naar de kistenmaker om de prijs van een kist te vragen. "Kijk eens wat een mooie kist ik hier heb", zei de man: "In volle eik, koperen kruis en handvaten, dubbel gecapitonneerd en met een mooie bekleding in natuurzijde: soie naturelle".

"Ze zeggen da wel", zei Baziel, "soie naturelle" (ondertussen even zijn armen op en neer bewegend), "toe dè je e kir azo doet mè j'en orems".

 

Baziel (166)

Op 't stadhuis moest Baziel papieren invullen.

In de kolom "geboren" schreef hij: "Ja".

In de kolom "geslacht": "enorm".

 

Baziel (167)

Teruggekeerd van een dagje aan zee, zei Baziel tegen Hektor:

" 't Is stille in huus, Zulma heet een zunneslag gekregen".

"Ja wadde", zei Hektor, "en is 't ip heur rik of ip heur buuk?"

" 't Is ip heur toenge" zei Baziel.

 

Baziel (168)

Baziel kwam uren te laat en zat thuis.

Zulma was zo kwaad dat ze de klaargemaakte biefstuk met frieten door het raam naar buiten gooide.

Direct greep Baziel de frietpot, de borden en het eetgerei en wierp alles naar buiten. "Nè", zei hij, "azo kunnen me in den hof eten".

 

Baziel (169)

De filosoferende Hektor vroeg aan Baziel: "Worom leggen de kiekens eigentlijk eiers?"

"Ehwel", zei Baziel, "dèsse ze mosten smieten, ze zoen ollemolle kapot zien".

 

Baziel (170)

Baziel was op een feestje gevraagd. Hij had er zich stierlijk verveeld.

Bij het weggaan zegde hij tot de gastvrouw:

" 'k Hen een vree aangenamen avond deurgebrocht.., passeerde weke zoterdag".

 

Baziel (171)

In het museum stond een heel grote vaas met als onderschrift:

"de asse van koningin Waldetrudis".

"Wel, wel", zei Baziel, "da mens moet indelijk vele gesmoord hèn".

 

 

 

Baziel (172)

Baziel moest naar Brussel bellen.

Aan de andere kant zei de telefoniste: "J'écoute".

"Ik ook", antwoordde Baziel, " 'k hen zelfs stief koed".

 

Baziel (173)

Hektor had 1000 fr uitgeleend aan Baziel.

"Héwel Baziel" vroeg hij de week daarop, "j'a gezeid da je da geld nie lange

nodig hadde?"

" En 't was woor ook", antwoordde Baziel, "een eure loter wore'k olles ol

kwiet".

 

Baziel (174)

Baziel had een hometrainer gekocht.

Zag Hektor hem daar roerloos op zitten.

'Héwel Baziel", vroeg Hektor, "moe je gie nie steken dè?"

"Neen ik", antwoordde Baziel, " 'k rien bergof".

 

Baziel (175)

"Mijn huwelijk is mislukt", zei Filemon, "mijn vrouwe is weggelopen".

" 't Miene ook", antwoordde Baziel, "mien wuuf is gebleven".

 

Baziel (176)

Baziel aan het loket: " 't Is vor e tiket no Brussel vo mijn vrouwe."

Vroeg de loketman: "Eerste of tweede?".

Baziel: " 't Is nog oltied mijn eerste, mo eigentlijk go da joen toch nie an?"

 

 

 

 

 

 

 

Baziel (177)

Baziel liep zwaar beschonken op straat.

Hij zag daar een man in uniform en klampte hem aan:

"Butensmieter", vroeg hij, "zoe je nie kunnen een taxi bellen vo me, 'k en

geraken nie mè voruut".

De man antwoordde: "Hola man, zie je niet met wie je te doen hebt? Ik ben een admiraal van de marine".

"Een duukboot is ook goed" zei Baziel.

 

Baziel (178)

Baziel was kelner.

Zegde een klant: "Ober, mijn glas is gesprongen".

Baziel: "Da komt ervan os je zo sterk bier wilt drienken".

 

Baziel (179)

Terwijl Baziel op de "travaux" in Brussel werkte, kreeg hij een telegram:

"Schoonmoeder overleden. Wat te doen: verbranden, balsemen of begraven?"

Hij antwoordde langs zelfde weg: "Geen risico's. Alle drie".

 

Baziel (180)

Baziel was kelner.

De klant riep: "Wat doet die vlieg hier in mijn soep?"

"Ze zwemt ip heur rik" antwoordde Baziel.

 

Baziel (181)

Baziel was soldaat geworden, maar het stak hem vreselijk tegen.

Op een dag kwam hij bij de adjudant en sprak:

" 't Is vo m'n ontslag te geven. 'k Hèn 'n kanon gekocht en 'k gon ip m’n eigen begunnen".

 

 

 

Baziel (182)

Baziel zat op een verboden plaats te vissen.

Betrapt door de veldwachter was zijn verdediging: " 'k Zitten ik hier niet te

visschen.

'k Zien ik juuste mo die worme an 't leren zwemmen".

 

Baziel (183)

Zei de dokter: "Baziel, gij hebt gij zeker dikwijls dorst?"

"Ba neen 'k meneere den dokteur", antwoordde hij, " 'k en loaten ik dat nooit zo verre kommen".

 

Baziel (184)

In de Arbeidsbemiddeling moest Baziel weer al eens een formulier invullen.

Er stond een vraag: "Werkt uw echtgenote, zo ja: waar".

Schreef Baziel: "Ja, op mijn zenuwen".

 

Baziel (185)

Vroeg Hektor: "Gezond en sterk zoals ge zijt, hoe komt dat eigenlijk dat ge

nooit geen werk vindt?"

"Omdat kik vo 't geluk geboren zien" antwoordde Baziel.

 

Baziel (186)

Zei Zulma: "Ik spreken rechtuut. Ik en hebbe gin twi oonzichten".

" 't Is mo best" antwoordde Baziel, " 't is ol genoeg met zo ééne".

 

Baziel (187)

De dokter had hem onderzocht. "Baziel" zei hij, "je hebt kalk in de aders,

water in de knieën en stenen in de nieren".

"Oie oei oei, meneer den dokteur", vroeg Baziel, " 'k gon ik zeker moeten een bouwvergunnienge aanvragen?"

 

Baziel (188)

Er kwam een groep marathonlopers voorbij.

"Wa doen die mannen dor in hunder oendergoed?" vroeg Baziel.

"Ze lopen de marathon en den eersten hé pries" antwoordde Hektor.

"En worom lopen ol die andere ton nog mee?" vroeg Baziel.

 

Baziel (189)

Baziel was kelner.

Vroeg een klant: "Ik zou graag eens goed eten. Wat kun je me aanraden?"

"Wel", zei Baziel, "hier rechtover is 't er e hele goe restaurant".

 

Baziel (190)

Op een bank bij het kerkhof zat een stokoud ventje.

"Hoe oed zie je gie?" voeg Baziel.

"Acht en negentig" antwoordde het ventje.

"Ja", zei Baziel, " 'k verstoon 't da je hier bluuf zitten. 't Is de moeite nie

mè van nog nor huus te goon".

 

Baziel (191)

"Wit" vroeg Baziel aan Hektor, "is dad e kleur?"

"Nateurlik" zei Hektor.

"En zwart is dad ook e kleur?" vroeg Baziel.

"Van z'n eigens" antwoordde Hektor.

Zei Baziel: "Zie je wèl Zulma da me miender e kleurentelevisie èn".

 

Baziel (192)

Baziel werd klaroenblazer in 't leger. Hij deed het zo goed dat de kolonel hem riep om hem te feliciteren. "Baziel Spanoghe", vroeg hij "ben je soms familie van de generaal Spanoghe?"

"Ja 'k", antwoordde Baziel, "dat is mien broere".

"Hoe zo", vroeg de kolonel, "uw broer generaal en gij simpele klaroenblazer?"

"Wa wil je", antwoordde Baziel, "je kan tie gin note muziek".

 

Baziel (193)

Toen hij aan dakwerken bezig was, rammelde Baziel van drie hoog naar beneden en viel te pletter op de straatkeien.

Veel volk direkt samengetroept natuurlijk.

Kwam er daar een agent en Baziel in het midden van de samenscholing bemerkend vroeg hij: "Wat is 't er hier gaande?"

"Da'k het ook nie weten", stamelde Baziel, " 'k zien hier nog mo juuste

angekommen".

 

Baziel (194)

Zulma had een tweeling gekocht. Ging Baziel de aangifte doen.

Vroeg de ambtenaar: "geslacht?"

" 't Ene is e joengentjie en 't andere is e meistjie ", antwoordde Baziel, "mo

'k en zien 't toch lik nie helegans zeker, 't zoed ook 't controrie kunnen

zien".

 

Baziel (195)

Om bij de vuilnisdienst te worden aangeworven, moest Baziel aan een "examen" meedoen.

"Kun je tellen tot tien?" vroeg men hem.

Hij antwoordde: "Een, twee, drie, viere, vuuve, zesse, zevene, achte, negene,

tiene".

"Uitstekend" zei de examinator, "en kun je nog verder tellen ook?"

"Ja 'k" antwoordde Baziel, "de zot, de vrouwe en den here".

 

Baziel (196)

In den oorlog, vanuit een loopgracht riep soldaat Baziel naar zijn sergeant in een andere loopgracht: " 'k Hen hier twee Duutschmans gepakt".

"Breng ze maar naar hier" riep de sergeant terug.

" 't Go nie goon", riep Baziel, " z'hoeden me vaste".

 

 

 

Baziel (197)

In het leger werd Baziel opgeleid tot parachutist.

De instructies waren duidelijk: springen uit het vliegtuig, trekken aan het

eerste koordje, als er niets gebeurde trekken aan het tweede koordje, neerdalen op het oefenplein en aldaar aangekomen de klaar staande fiets bestijgen en zo snel mogelijk terug naar het instructielokaal fietsen.

Nadat hij uit het vliegtuig gesprongen was, trok Baziel aan het eerste koordje: geen gevolg.

Toen trok hij aan het tweede koordje: geen enkel gevolg. " ’t Is were e ki 't leger", dacht Baziel nog, " 'k durven wedden da die velo do nie go

greed stoon ook nie".

 

Baziel (198)

Toen Zulma op sterven lag stamelde ze nog: "Baziel, je moe gie nie ollene

achterbluuven. Je mag gie hertrouwen. Je moe me juuste mor één diengen beloven, da de nieuwe mien kleren nie got ofdragen".

"Je moe nie benouwd zien Zulma", antwoordde hij, " z'is zie e kop grotter of

gie".

 

Baziel (199)

Hektor nam een biertje uit de koelkast bij Baziel.

"Wat is da" vroeg hij, " d'er stoon hier lege flasschen in de frigo".

"Ja", zei Baziel, "dat is vor ost er volk komt die gin dust hèd".

 

Baziel (200)

Na Tchernobyl bestelde Baziel twee radioactieve saladekroppen bij de

groentenboer.

"En worom radioactief?" vroeg die.

" 'k Gon da tegen m'n plafond hangen", antwoordde Baziel, "azo spore 'k ip den dieren eliktriek".

 

 

 

 

 

Baziel (201)

Als werkloze werd Baziel opgevorderd door de vakbond om deel te nemen aan een betoging voor werk. Hij mocht vooraan lopen met een spandoek en moest roepen: "wij ei-sen werk".

Plots kwam een ondernemer op hem af die zegde: "Gij ziet er een gezonde uit. Morgen mag je bij mij aan de slag".

" 't Is toch erg hé" zei Baziel, "d'er lopen d'er hier duuzende roend, en 't is

toch wel were ik die 't slachtoffer zien zeker".

 

Baziel (202)

Op de markt begon Baziel me daar plots een vrouw uit te schelden die hij om een of andere reden niet kon uitstaan.

"Gij onbeschofte kerel" riposteerde ze, "schelden, zo stout en zo bot.

Hebt gij dat misschien op school geleerd?".

"Vrouwmens", antwoordde Baziel, "je kunt da nie leren. Jè dadde of jè da nie.

Da's een gave".

 

Baziel (203)

"Wat doe je do nu?", vroeg Hektor.

"Ik planten vlaggetjies vo de giraffen weg te jagen", antwoordde Baziel.

"Mor Baziel toch" replikeerde Hektor, " d'er zien hier gin giraffen".

" Je zie wel dat 't werkt hé" zei Baziel.

 

Baziel (204)

Baziel was kelner.

"Er zit hier een grijs haar in de wijn" riep een kwade klant.

"Wat zeg je", antwoordde Baziel, " 'k en wisten niet dat die wien ol zo oed

was".

 

Baziel (205)

"Ben je daar weeral?" vroeg de rechter, "en deze keer zelfs zonder advocaat."

"Meneer de juge" antwoordde Baziel, " 'k gon van die ki de woorheid zeggen".

 

Baziel (206)

Baziel in 't leger, moest als boerezoon werken in de keuken.

Den adjudant van de ménage kwam zijn beklag maken: "Je hebt daar zogezegde eendepaté voor de mess van de officieren gemaakt, en er stak daar niets van eend in", zei hij streng.

"En ton", zei Baziel, "in soldotekoeken zitten d'er toch ook gin soldoten?"

 

Baziel (207)

Vroeg Hektor: "Wa zeg je gie tegen Zulma os je zo lote thuus komt?"

" 'k Zeggen ik juuste mo goênavend", antwoordde Baziel, "en ze zeg zie de

reste".

 

Baziel (208)

Philemon zegde tegen Baziel: "Flavie en ik maken nooit ruzie os de kienders d'er bie zien".

Zei Baziel: "Nu versto 'k het worom da je joengers oltied ip strote spelen".

 

Baziel (209)

Toen hij weer eens een gat in de nacht thuis kwam, riep Zulma in een Franse koleire: "In de platse van mè joen, 'k adde nog beter met den duvel getrouwd".

"Dat is nie meugelik", antwoordde Baziel, "broer en zustere meugen nie trouwen".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baziel (210)

Soldaat Baziel liep zorgeloos door de kazerne, de officier voorbij.

Riep die plots: "Weet gij niet wie dat ik ben?"

"Kom e ki kieken", riep Baziel naar Hektor, " d'er is hier enen die nie mè wit wien dat ie is".

 

Baziel (211)

Baziel hield een wasserij open.

Kwam daar een fors gebouwde dame haar was brengen.

Haalde Baziel er haar bh's uit en gaf ze terug:

" 't Spiet me wel madamtjie" zegde hij, "mo m'n kusschen hier gin tenten".

 

Baziel (212)

Zegde Hektor: "Mè de voruutgang, da go nie lange mè deuren of me gon mor één dag te weke mè moeten werken".

Antwoordde Baziel: "Mo da go ton toch nie vo heel den dag zien zeker?"

 

Baziel (213)

De vrederechter: "Baziel, ge zijt opgeroepen voor een vechtpartij".

Baziel: "Da's vriendelik da je ip mien gepeisd hèt meneere de juge, en wien is 't dè'k moeten in molekoor sloon?"

 

Baziel (214)

"Os 'k dood zien", zegde Baziel, "wil ekik verbrand worden.

Dat is proper en rap, 't en doe gin zeer, en os de wiend e bitje mee zit, zie je nog eerder were thuus dan de familie".

 

 

 

 

 

 

 

Baziel (215)

" 'k Gon ik in den boek van de records stoon, Hektor" zei Baziel fier.

"En hoe kom het?" vroeg Hektor.

"Eh wè 'k en ik een puzzel in molkoor gestoken in zes moonden tied".

"En is da zo speciol?" vroeg Hektor.

" 'k Geloven nog e bitje", zei Baziel, " kiek, 't stoot ip de doze: van 3 tot 6

jaar".

 

Baziel (216)

't Was de verjaardag van Zulma en Baziel trok naar de bloemenwinkel die een opschrift droeg: "zeg het met bloemen".

" 't Is vo Zulma heur verjoordag", zei hij, "Gif tor e kir één roze".

"Da's ook wel niet vele" zei de bloemist.

" 'k Zien ik een mens van winnig woorden" antwoordde Baziel.

 

Baziel (217)

Baziel kwam bij de garagist: " 't Is vor e pulletjie antigel vo tegen dat 't

vriest".

Zegde de garagist: "Mor ol da mien dienkt heb je gie toch gin auto?"

" 't Is vo gin auto", antwoordde Baziel, " 't is omdat 'k 't woter èn in m'n

knieên".

 

Baziel (218)

Hektor: "Ehwel Baziel, je drinkt zo weinig? Smaken ze nie?"

Antwoordde Baziel: " 'k Kwamen gister met een zwore zinder thuus, en 'k zagen Zulma do twee keren stoon. 'k Zoen da nie mè willen tegen kommen".

 

 

 

 

 

 

 

 

Baziel (219)

Baziel was kelner.

Kwam hij daar de soep opdienen met twee van zijn vingers helemaal onder de soep.

"Hélà", riep de klant "zie je da nie? Je viengers liggen in de soepe".

" 'k Weten meneere", antwoordde Baziel, " 'k hen ik kloven in mijn handen en den dokteur é gezeid danne'k ze moeten warm hoeden".

 

Baziel (220)

Al wandelend vond Hektor een spiegel op de grond. Hij raapte hem op en keek er in. " 'k Kennen ik lik die mens" zei hij.

Baziel nam de spiegel over, keek er ook in en zei: "En nateurlik da j'hem kent. 't Is ekik".

 

Baziel (221)

Baziel moest naar 't onderzoek in de kliniek.

't Verpleegstertje zei: "Doet hier maar al uw kleren uit"

Antwoordde Baziel: " Doe gie mor eerst ieffrouwtjie, 'k zien ik e bitjie

beschaamd".

 

Baziel (222)

"Zulma ligt in 't hospitol" vertelde Baziel aan Hektor, " z'is heel heur boel

uuthoold".

"Z'is ton azo vele kwiet" zegde Hektor.

"Bah da go nog," zei Baziel, "me kriegen 't ol were van de ziekenbond".

 

Baziel (223)

"Dad is rare hé", zegde Hektor "os me vrouwe mien 's avonds entwa zegt, ze mag het nog zo in 't lang en in 't breed uutleggen, 's anderdaags zien ekik dad ieder ki were vergeten. Zoet dad e ziekte zien?"

"Mo ba nee 't", zei Baziel, "dad is e gave Gods".

 

 

Baziel (224)

Met zijn zatte kop en met een verkeerde beweging brak Baziel het glasvenster in de voordeur. "Oei" zegde hij, en deed de deur open.

Eénmaal binnen en de deur achter zich dicht, keek hij naar de aangerichte

schade en mompelde: "Oei, oei, 't is ton nog ol weerskanten gebroken".

 

Baziel (225)

Baziel kwam bij zijn advocaat: "meester 'k zoen willen scheën van Zulma".

"Zo" zegde de advocaat, "welke gronden zullen we hiervoor inroepen? Is het een slechte kokin?"

"Ah neen" zegde Baziel, "van 't eten mag 'k nie klagen".

"Is ze een slechte huisvrouw?"

"Olleszins nie" antwoordde Baziel, "z'ée zie e bitjie de kuuschziekte en 't is

oltied ollemale stief proper".

"Is ze dan niet goed in bed?" vroeg de advocaat.

"Ja da weet 'k ik nie" antwoordde Baziel, "d'er zien d'er die zeggen van ja en

d'er zien d'er die zeggen van neen".

 

 

Baziel (226)

Baziel was kelner

Riep een boze klant "Bezie dat hier nu eens, er ligt hier toch zeker wel een

hoorapparaat in mijn soep".

Antwoordde Baziel: "Wa zeg je meneere?"

 

Baziel (227)

Baziel werd in het jaar 2000 honderd jaar.

Een joernalist vroeg hem : "Waaraan schrijft ge het toe dat ge dit jaar honderd jaar geworden zijt?"

Antwoordde Baziel: "Hoofdzakelijk an 't feit da 'k in 't joor negentienhoenderd geboren zien".

 

 

 

 

Baziel (228)

Terwijl Baziel en Hektor op stap waren, begon het te regenen.

"Doet e ki je paraplu open" vroeg Hektor.

"Dat is geen avance", zei Baziel, "j'is tie vul mè goaten".

"En worom heb je hem ton mee gebrocht?" vroeg Hektor.

Baziel: " 'k Hen haên eigentlik nie gepeisd dat het gienk regenen".

 

Baziel (229)

Baziel: "M'n broere Korel is dood".

Vroeg Hektor: "En wien was 't er zijn dokteur?"

"Niemand", antwoordde Baziel, "j'is tie een nateurlike dood gestorven".

 

Baziel (230)

Op het postkantoor.

Baziel: " 't Is vor een tember van zeventien frank".

De bediende: "Als 't u belieft Mijnheer".

En Baziel: "Hoeveel is m'n schuld?"

 

Baziel (231)

Baziel lag lelijk toegetakeld in de kliniek.

Hektor ging hem bezoeken. "Hoe zie je gie hier verzeild? 't En is nog mor

gister da'k je in vulle forme mè da joeng meistjie gezien hèn", vroeg Hektor

"Zulma ad 't ook gezien", antwoordde Baziel.

 

Baziel (232)

Een dame was met een toortslicht aan het zoeken in de goot.

"Wat doe de die do?" vroeg Hektor.

"Ze zoekt heur goekden ring", zei Baziel.

"Hoe wit je gie da?" vroeg Hektor.

"Omda 'k ik hem ol ipgerapt hèn", antwoordde Baziel.

 

 

 

Baziel (233)

Baziel was kelner.

Een klant bestelde een aperitief "maar niet te straf", soep "maar niet te warm", salade "maar nie te veel azijn op", biefstuk " maar niet te hard gebakken", frieten "maar niet te vet".

"En wa jo ge drienken?", vroeg Baziel.

"Een glas water", antwoordde de klant.

"Niet te nat zeker?" zei Baziel.

 

Baziel (234)

Baziel was kelner.

Zegde een klant "garçon, ik heb al veel beter porto gedronken dan deze".

Antwoordde Baziel: "Da kan zien, meneere, mo da was olleszins hier nie".

 

Baziel (235)

Vroeg Hektor: "En hoe is 't mè je Baziel?

"Nie goed", antwoordde Baziel, "most er entwien kommen zeggen da'k dood zien, 'k zoen d'er nog nooit van verschieten".

 

Baziel (236)

Baziel in zijn kruidenierswinkel.

Vroeg een klant: "Die appelen, zijn dat Franse of Spaanse?"

Antwoordde Baziel: "Vo wa moe je z'hèn: is 't vor ip 't eten of vo tegen te

klappen?"

 

Baziel (237)

Kwam daar een autocar door het dorp en stopte.

Baziel kwam een kijkje nemen: de bus zat vol zwarten.

Zei hij tegen de chauffeur " E je e brandje g'hèd dè?"

 

 

 

 

Baziel (238)

In het Bureau voor arbeidsbemiddeling.

Baziel tegen de ambtenaar: "meneere 'k kommen zeggen da'k een eerlikke mens zien".

"Dat is heel wel", antwoordde die, "maar waarom kom je dat zeggen?"

"E wel, 't is omda 'k werk gevoenden hen en 'k kommen 't were briengen".

 

Baziel (239)

Zulma lag op sterven.

De verpleegster had een brandende kaars in haar handen gestopt.

Zei Baziel: "Zulma, os je wil dood goan, je zoed er beter e gedacht van maken, want anders go je nog je'n pooten verbranden".

 

Baziel (240)

"Je pols slaat bijzonder traag" zegde de dokter.

"Da mak nie" antwoordde Baziel, " 'k èn ik ol den tied".

 

Baziel (241)

Vertelde Baziel tegen Hektor: " Gister was da entwa raars. 'k Kregen ol met e ki een vree goeste vo te werken".

"En wat è je ton gedoon?" vroeg Hektor.

"Ewè 'k hen me e bitjie ip m'n bedde geleid, en 't is lik over gegoon".

 

Baziel (242)

Baziel was een banaan met pel en al aan het binnen spelen.

Vroeg Hektor: "Moe je dat eerst nie pelen?"

Antwoordde Baziel: "Dat is tie nie nodig, 'k weten ik toch wat dat er dor in

zit".

 

 

 

 

 

Baziel (243)

Een dorpsfilosoof was bezig in het café: "De vrouwen", zei hij, "dat is het

zout der aarde".

"Ja", antwoordde Baziel, " 't is dorvan dat de mannen oltied zo'n dust èn".

 

Baziel (244)

Baziel was kelner.

Een klant " Garçon, ik moet u zeggen dat ik al beter biefstukken geëten heb

hoor".

Baziel: "Da kan zien meneere, mo dat is ollezins hier nie gewist".

 

Baziel (245)

Met een meer dan zatte kop stapte Baziel naar het toilet en goot er een pas

bestelde pint in uit.

"Wa doe je do nu?" vroeg Hektor.

" 'k Zien 't beu van tusschenpersoon te spelen", antwoordde Baziel.

 

Baziel (246)

Toen Zulma op sterven lag, voelde de dokter haar pols en zegde: "Baziel, 'k

vrezen da ze nor Ons Here is".

Maar Zulma opende een oog en prevelde: "Hélà, nog zo zere nie, ik leven nog".

Waarop Baziel: "Mo Zulma zwiegt e ki, menere den dokteur wit dat toch wel beter zekere".

 

Baziel (247)

Eindelijk had Baziel een werkje. In de stadsschouwburg dan nog wel.

"Wa moe je do doen?" vroeg Hektor.

" 'k Moeten ik do de rollen uitdelen" antwoordde Baziel.

"Ja wadde," zei Hektor, "dat is nog een groot werk zeker?"

"Ba jo't" zei Baziel, "toch olle dage één rolle per kabinet en 't zien d'er do

vele".

 

Baziel (248)

Baziel stond aan het loket van zo'n Kinepolis.

"Twee kartjies" vroeg hij.

"Is het voor Romeo en Julia?" vroeg de kassierster.

"Mo ba nee't" antwoordde Baziel, " 't is vor ik en Zulma".

 

Baziel (249)

Baziel had weer een werkje: hulpje in een kapsalon.

"Zeep daar maar die klant in" beval de kapper.

Baziel nam een borstel en spuwde er een paar maal krachtig op.

"Héla, gie vuuloard" riep de klant, "a zo nie hé".

Waarop Baziel: "En worom nie? E je misschien liever da'k in j'en oanzichte

spugen?"

 

Baziel (250)

Baziel was een winkeltje begonnen.

De avond van de eerste dag vroeg Hektor: "En?"

"Ewè 't is nie slicht begost", antwoordde Baziel, "tegen ten elven èn ik m'n

eerste kalant g'hèt".

"En 's achternoens?" wou Hektor weten.

"Ewè achter de noene was 't e bitjie kalmer"antwoordde Baziel.

 

Baziel (251)

Baziel werd bewaker in het museum.

Tegen de avond kwam de conservator langs.

"M'n eesten dag is goed gewist" meldde hem Baziel, " 'k hèn ol drie van die

schilderieën verkocht".

"Hélà", vroeg de conservator in lichte paniek, "de welke?"

"Da'k het nie mè kannen zeggen", antwoordde Baziel, " z'èn ze direkt meegedoon".

 

 

 

 

 

Baziel (251)

Baziel en Hektor hadden een bootje gehuurd en waren gaan vissen.

Het viel erg mee, het was een goede plek en tegen de avond hadden ze al een zakje vol gevist.

Toen het tijd werd om terug te varen, nam Baziel een krijtje en tekende een

kruis op de bodem van het bootje.

"Worom doe je da?" vroeg Hektor.

"E wè 't is vo morgen hé, "omda me de zelste platse zoën werevienden".

"Mo Baziel toch, zie je gie nie goed wies dè: da got toch nie helpen?"

"Ja, j'hèd eigentlik geliek", antwoordde Baziel, "wien zegt er da me morgen 't zelfste bootje gon kriegen".

 

Baziel (252)

Aan het loket van de Club kocht Baziel een kaartje.

Twee minuten later stond hij daar opnieuw voor een kaartje.

Twee minuten later opnieuw.

Enzovoort.

"Wat steekt gij eigenlijk uit", vroeg de verkoper hem, "dat is nu al wel de

tiende keer dat ge hier een ticket komt kopen".

Antwoordde Baziel: " 't Is de schuld van die vint do zi, ieder ki da'k willen

binnen goan, scheurt ie me kartje kapot".

 

Baziel (253)

"Wedden da'k in m'n ene oge kannen bieten?" vroeg Baziel aan Hektor.

"Joj zeker" zei Hektor.

Baziel haalde zijn glazen oog uit en beet er in.

"Wedden da'k in m'n ander oge ook kannen bieten?" vroeg Hektor.

"Dat is nie meugelik", antwoordde Hektor.

Baziel haalde zijn vals gebit uit en beet in zijn ander oog.

"Wedden da'k tegen j'en benen kunnen pissen, zoender j'en broek nat te maken?"

"Toog da mor e ki", zei Hektor, al half overtuigd.

Baziel stelde zich tegen Hektor en piste gans diens broek nat.

"Zie je nie beschaamd? Mè j'en dwoze weddingen" riep Hektor.

"Ja wa wil je", antwoordde Baziel, " 'k en kannen nie oltied winnen hé".

 

 

Baziel (254)

De televisie had een oproep gedaan voor nieuwe presentatoren.

Baziel kwam zich aanmelden.

"Menere" zei hij, " 't Is vo dat examen van spiekere. 't Is vo te zeggen da je

ip mien nie go moeten rekenen".

 

Baziel (255)

Baziel en Hektor waren aangeworven als hulpjes om een groot gebouw te

schilderen.

Toen ze aan de dakgoot bezig waren, schoof Baziel plots uit en was

naar beneden gevallen, had Hektor hem niet net nog bij zijn bretellen kunnen vastgrijpen.

Zo hing hij daar, in afwachting van hulp.

Plots begon hij onbedaarlijk te lachen.

"Worom die leute?" vroeg de hijgende Hektor.

" 'k Zien an 't peizen" antwoordde Baziel, "os die bretellen gon los schieten,

da je ze recht in je smoel go kriegen".

 

Baziel (256)

Baziel rolde een grote ton voor zich uit.

"Zie j'an 't werken dè?" vroeg Hektor.

"Neen 'k" antwoordde Baziel, " 'k gon no m'n dokteur".

"Is dat een vat bier misschien vor hem?"

"Mo ba nee't" zei Baziel, " 'k hen passirde moand ip z'n visite gewist, en j'é

gezeid da'k achter e moand mosten were kommen mè m'n wotere".

 

Baziel (257)

"Mè Zulma hè kik hoast alle dagen seks" zei Baziel tegen Hektor.

"Allé dè", zei Hektor, "dat is wel vele. Hoe doe je da?"

"Ehwel", antwoordde Baziel, "hoast de Moondage, hoast de Diessendage, hoast de Woensdage, en a zo hoast alle dage".

 

 

 

 

Baziel (258)

Baziel trok op met een doosje pralines.

"Go je nor een feeste?" vroeg Hektor.

"Ba neen 'k, 'k gon no de begravienge van Alidor" antwoordde Baziel.

"Moe je dorvoren pralinen mee doen?" vroeg Hektor.

"E wa zoe'k anders wel kunnen meedoen dè? 't Stond ip den doobrief 'noch

bloemen noch kransen'."

 

Baziel (259)

Baziel stond in Zaventem zijn broer af te wachten, die na vijftig jaar uit

Canada terug naar het vaderland kwam.

"Go je gie hem erkennen?" vroeg Zulma.

" Je moet ie mien mor erkennen", antwoordde Baziel, " 't is ie die weggelopen is".

 

Baziel (260)

Baziel was op een golfterrein verzeild.

"Mag 'k ook e ki spelen?" vroeg hij.

Een vriendelijke speler legde hem uit dat hij tegen het balletje moest slaan in de richting van het vlaggetje.

Baziel gaf een knal van een slag tegen de bal, die op nog geen tien centimeter van de 'hole' terechtkwam.

Het groepje trok er naar toe. "En nu?" vroeg Baziel.

"Nu moet je het balletje in dat putje krijgen" zei de vriendelijke speler.

"Kost je da van den eerste ki nie zeggen?" antwoorddde Baziel.

 

Baziel (261)

Baziel had een oude pistool gevonden en zat er wat aan te prutsen.

Plots ging een schot af, recht op Hektor: de helft van zijn aangezicht werd

vermorzeld.

Zei Baziel: "Je moe gie do zo gin aonzichte voren trekken. Peis je gie

misschien dat 'k ik ook nie verschoten hèn?"

 

 

 

Baziel (262)

Baziel was kandidaat-treinwachter.

"Moest er gemeld worden dat er twee treinen uit tegengestelde richting mekaar op het zelfde spoor naderen, wat zou je dan doen?" vroeg de examinator.

" 'k Zoen ik ton zere m'n broer roepen" antwoordde Baziel.

"Zo, en waarom uw broer?" vroeg de examinator.

Baziel: "Omda tie vree gèren accidenten ziet".

 

Baziel (263)

Baziel was uitgegleden bij glad weer en lag te spartelen om recht te komen.

Stopte daar plots een auto: 't was de burgemeester zelf.

Hij hielp Baziel recht, zag dat hij zich bezeerd had, nam hem in zijn auto en voerde hem naar huis.

"Wel bedankt burgemeestere", zei Baziel bij het uitstappen.

"Baziel", vroeg de burgemeester, " 't is binnen kort kiezing, go je in 't

stemkotje op me peinzen?"

Waarop Baziel: " Burgemeestere, 'k zien ik ip me gat gevollen wèj, nie ip m'n kop".

 

Baziel (264)

Baziel liep achter een vrouw aan.

Plots draaide ze zich om en riep: "Meneer, gij achtervolgt mij al een hele tijd.

Kunt ge me zeggen waarom?"

"Ewel, Madamtjie", antwoordde Baziel, "nu da'k je van ol voren zien, vraag ik het m'en ook of".

 

Baziel (265)

"In een trein" verklaarde Hektor, " is 't oltied den latsten wagon die den

gevoarliksten is".

Antwoordde Baziel: " En worom hangen ze d'er hem ton an?"

 

 

 

Baziel (267)

Baziel was de dakgoot aan het schilderen. Voor ieder lekje verf kwam hij

telkens de ladder af om zijn borstel in de verfpot te roeren.

"Ah mo Baziel", vroeg Hektor, "worom pak je die vervepot nie mee no boven?"

"Da mag 'k nie", antwoordde Baziel, "kiek, 't stoot er ip: grondverf".

 

Baziel (268)

Baziel was kelner.

Een klant: "Garçon die koffie smaakt naar gisteren. Kun je geen koffie van

vandaag brengen?"

"Zeker menere", antwoordde Baziel, "mo dorvoren go je morgen moeten were kommen".

 

Baziel (269)

Hektor zat aan het stuur met Baziel naast hem. Beiden weer goed aangeschoten.

Plots werden ze tegen gehouden door rijkswachters en Hektor werd verzocht in het zakje te blazen.

"Doe zere j'en bril of" zei Baziel.

"En worom?" vroeg Hektor.

" E wè da zien ton ol twi gloazen minder" antwoordde Baziel.

 

Baziel (270)

Baziel en Hektor kwamen zwaar aangeschoten het café uit, midden in de nacht.

Aan een late voorbijganger vroeg Baziel: "Is tram zeven ol weg?"

"Mo meneere", antwoordde de voorbijganger, "j'is ol euren vertrrokken."

"En tram viere?" vroeg Baziel. "Ook" zei de man.

"En tram negen?" vroeg Baziel. "Ze zien ollemolle ol lange weg" zei de man.

"Kom Hektor" zei Baziel, " 't is in orde, me meugen oversteken".

 

 

 

 

Baziel (271)

"Zoterdag go'k gon visschen" zei Baziel.

"Heb je wormen?" vroeg Hektor.

"Ja'k " zei Baziel, "mo da gif nie, 'k gon ik olgliek".

 

Baziel (272)

Bij de werkbeurs werd Baziel ondervraagd over zijn studies.

"Dat is niet te goed gewist", antwoordde Baziel, " 'k hèn ik ieder joar moeten dubbelen, uutgenomen ene ki".

"Ha", vroeg de ondervrager, "en in welk studiejaar was dat?"

"Dat is gewist os 'k van 't twidde studiejoar were no 't eerste gevlogen zien"

antwoordde Baziel.

 

Baziel (273)

Baziel had gewonnen in de Lotto.

Hij kwam het zot van vreugde aankondigen aan Zulma.

"Mak mo de valiezen" zei hij haar.

"No woar gon me?" vroeg ze.

"Ik no Spanje" antwoordde Baziel, "en gie were no je moedere".

 

Baziel (274)

Baziel kocht een taart bij de bakker en vroeg hem te willen versnijden.

"In vier stukken of in acht?" vroeg de bakker.

"Doe't mor in viere" antwoordde Baziel, "acht stikken zo'k ik nie binnen

kriegen".

 

Baziel (275)

Baziel liep zo zat als een kanon door de nacht. Hij strompelde van lantaarnpaal tot lantaarnpaal.

Aan een late voorbijganger vroeg hij: "Menere, zoe je e ki kunnen tellen

hoeveel buulen da'k ip m'n voorhoofd hèn?"

"Drie" antwoordde de voorbijganger.

" 't Is goed" zei Baziel, "nog twee lanteirens en 'k zien thuus".

 

Baziel (276)

Baziel zwalpte in zijn autootje over de baan. De rijkswachters hielden hem

tegen.

"Mijnheer, zoudt ge willen in 't zakje blazen" vroegen ze.

"Ha da magge'k nie doen" zei Baziel, "m'n dokteur zegt da'k zoen kunnen m'n herte uutbloazen".

"Wel, dan zullen we moeten bloed trekken", zegden de rijkswachters.

"Da meugt ook nie" antwoordde Baziel, "dat is tegen m'n geloof".

"Wel dan blijft er niets over dan de looptest. Stap maar uit en loop hier over

die witte lijn".

"Da kan ik nie" antwoordde Baziel, " 'k zien dorvoren veel te droenke".

 

Baziel (277)

Baziel reed tegen overdreven snelheid en werd tegengehouden door de rijkswacht.

"Toon mij eens uw rijbewijs" vroeg de gendarm.

"Jamo", antwoordde Baziel, "je moe giender e ki begunnen weten wat da je wilt.

Gie vraag vandage m'n riebewies en dien ander gandarm héét hem gister nog mor ofgepakt".

 

Baziel (278)

Hektor liet aan Baziel weten: "Ik heb mijn been gebroken op twee plaatsen".

Antwoordde Baziel: "Most ik van joen zien, 'k en zoen no die platsen nie me were goan".

 

Baziel (279)

Baziel zegde aan Hektor: "Margriet Hermans hé, z'hee zie twi blauwe ogen"

Vroeg Hektor: "Hoe weet je gij dat zo goed?"

Antwoordde Baziel: "Omdat 'k ze geteld hèn".

 

 

 

Baziel (280)

 

Baziel zegde aan Hektor: "Ik hèn last mè m'n ogen. k'Zien olsan mo plekstjies".

Vroeg Hektor: "Hè je ol een dokteur gezien?

Baziel: "Neen ik, juuste mo plekstjies".

 

Baziel (281)

Baziel tegen Zulma: " Ik hèn 't groot lot gewonnen. Me gon ons leven veranderen.

Mak mo je valiezen".

Zulma die op reizen dacht: "Mè waffer kleren, vo de warme landen of vo de koede landen?"

Baziel: " 't Is mien ol geliek, os je mo makt da j'hier tegen van de noene

buuten ziet".

 

Baziel (282)

Baziel had naast zich een vol glas met water staan en een leeg glas.

Vroeg Hektor: "Worom hè je gie twi gloazen nodig?

Antwoordde Baziel: "Dat is een glas vor os 'k dust èn en een glas vor os 'k

geen dust èn".

 

Baziel (283)

Baziel zat de koeien te melken in de wei.

Hektor vroeg hem: "Zie je nie benauwd van die stier do?"

"Mo ba neen ik", antwoorddde Baziel, " 'k zien ze schoonmoeder an 't melken, je got die wè nie dichte bie kommen".

 

Baziel (284)

Zulma: "Baziel, je kiek zo rare. Wa schilt er?"

Baziel: " 'k Hen juuste e boekstje gelezen met e gheel triestig ende".

Zulma: "En waffer boekstjie is da?"

Baziel: "Ons spoarboekstjie".

 

Baziel (285)

" 'k Hen gelezen", zei Hektor, "da scheên meer geld kost dan trouwen".

"Dat is toch mo normol", antwoordde Baziel, "jè dor veel langer deugd van".

 

Baziel (286)

Baziel kwam bij een classicus terecht.

"Meneer de professer" vroeg hij, "zoe je gie mien kunnen latien leren?"

"Ha zo" vroeg de leraar, waarom wil jij noog latijn leren?"

"Ehwel", antwoordde Baziel "ik peinzen dè'k nie lange mè gon leven en os 'k bie Sinte Pieter kommen zoe'k wel willen z'n toale verstoan".

"En neem nu eens dat je naar de hel vliegt, wat dan?" vroeg de leraar.

"Dat is zo erg nie" vond Baziel, "m'n duutsch ken 'k ol e bitjie".

 

Baziel (287)

Midden in de nacht kwam hij thuis en zocht langdurig naar het sleutelgat.

Door het venster van de slaapkamer leunde Zulma naar buiten en riep "Me zien zeker were goed droenke?"

Riep Baziel terug: "Van joen weet 'k het nie, mor ik olleszins".

 

Baziel (288)

De sergeant vroeg aan soldaat Baziel: "Wat zou je meenemen in de brousse om je te beschermen tegen de wilde dieren".

Antwoordde Baziel: "Een rotsblok van viftig kilo".

"En waarom wel?" vroeg de sergeant.

"Ehwel, os 't er een wilde beeste komt, kunnen dien blok wegsmieten en azo kun 'k ton rapper lopen".

 

 

 

 

 

 

 

 

Baziel (289)

Baziel zat op zijn knieën onder een lantaarnpaal de straat af te tasten".

"Wat zoek je? vroeg Hektor.

"M'n sleuter" antwoordde Baziel.

Hector begon mee te zoeken, maar na een hele poos werd niets gevonden.

Vroeg Hektor: "Zie je zeker da je hem hier verloren hebt?"

"In feite is 't ol den overkant van de stroate da 'k hem loaten vollen hen" zei

Baziel, "mo do kan 'k nie zoeken, 't is do veel te doenker".

 

Baziel (290)

Op een sessie bij de huwelijkstherapeute.

Vroeg de geëmancipeerde dame: "Wie doet het elke dag?" Een paar vingers gingen de lucht in.

"Wie doet het elke week?" Weer enkele vingers.

"Wie elke maand?" Opnieuw een paar armen de lucht in.

Eindelijk vroeg ze: "En wie doet het maar één keer per jaar?"

Baziel begon uitbundig te roepen: "Ikke, ikke, ikke".

Zegde de therapeute: "Ben je daar dan zo blij om, dat is toch echt niet zo

bijzonder?"

"Da kan zien" antwoordde Baziel, "mo 't is omdat juuste vo vandage is".

 

Baziel (291)

Met een stuk in zijn kraag kwam Baziel de kerk binnen.

Aan het altaar stond de priester, in vol ornaat, met het wierookvat te zwaaien.

Riep Baziel: "Hé madam, past ip, je sacoche stoat in brande".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baziel (292)

Baziel werd aangeworven om witte strepen op het wegdrek te schilderen.

Tegen de middag had hij al honderd meter gedaan.

De meestergast was opgetogen.

Maar toen het avond werd had hij er nog amper 20 meter aan toegevoegd.

"Ehwel" bromde de meestergast, dat is veel te weinig hoor. Hoe komt dat nu?"

"Dat is miens schuld nie" antwoordde Baziel, 'k moeten olsan mo verder were keren no die vervepot".

 

Baziel (293)

"Waar is Baziel?" vroeg Hektor

"Boven in de badkamer" antwoordde Zulma.

Hektor trok naar boven en vond daar Baziel in de badkuip waarvan de bodem amper met water bedekt was.

"Pak je gie een bad in zo winnig woater?" vroeg Hektor.

" 'k Pakken ik gin bad", antwoordde Baziel, "k zien ik m'n medikamenten an 't pakken.

"En moe je dorvoren in 't bad kruupen?" vroeg Hektor.

" Eh 'k zien wel verplicht, den dokteur e gezeid da 'k ze mosten pakken in e

bitje lauw woater".

 

Baziel (294)

Eindelijk had hij werk gevonden in een bouwfirma.

Maar een halfuur nadat hij vertrokken was, stond hij al weer thuis.

"Wat is da nu" vroeg Zulma, zie je dor ol were?"

"Wa wil je", antwoordde Baziel, "aan de poorte stond er een groot plakkoat

"verboden de werf te betreden". Zo 'k zien to mor were nor huus gekommen."

 

 

 

 

 

 

 

 

Baziel (295)

Werkend aan een electrische zaagmachine, boog Baziel te veel voorover en plots "woef" zijn oor werd afgezaagd.

Een andere arbeider kwam bij, raapte het oor op en gaf het aan Baziel.

Maar die moest het niet hebben: "Dat is mien ore nie" zegde hij.

"Neen en hoe wit je dadde" vroeg de collega?

"Omdat er achter mien ore een potlood zat" antwoordde Baziel.

 

Baziel (296)

In de trein zat hij vrolijk een pijpje te roken in een niet-rokers compartiment.

Kwam de controleur langs die streng riep "Hier wordt er niet gerookt".

"Neen?" antwoordde Baziel, " 'k peinzen da je toch e ki no den oogmeester go moeten".

 

Baziel (297)

Met zijn nieuwe GSM telefoneerde hij naar Zulma vanuit zijn auto: " 't Is vo te zeggen da 'k mo loate gon thuus kommen, want 'k stoan in de file".

"En is het een lange file?" wou Zulma weten.

"Da kan 'k nie zeggen" antwoordde Baziel, " 'k stoan gheel ol voren".

 

Baziel (298)

Wat eet je zo allemaal? vroeg de dokter.

Antwoordde Baziel : " 's Nuchtens een boerebrood met een eitjie of zesse en een goeje kladde smoet; 's noens enigte worsten met een pot petatten, en ’s avons een terwebrood met koas en hespe".

De dokter: "Geen wonder dat je cholesterol naar de zeshonderd oploopt. Daar moet je dringend iets aan doen. Hier heb ik een voorschrift voor je: ’s morgens twee beschuitjes, s'middags een salaatje en 's avonds een potje magere yoghurt".

Vroeg Baziel: "En wanneer moet 'k da pakken, meneer den dokteur, vo 't eten of d'er achter?"

 

 

 

Baziel (299)

Met zijn zatte kop reed Baziel een stationerende rijkswachtcombi aan. De

rijkswachters stapten uit en kwamen tot bij hem.

"Ehwel" zegde Baziel, "je ziet er giender van deze kir wel zere bie".

 

Baziel (300)

De veldwachter hield hem tegen en inspecteerde zijn fiets.

Hij zegde: "De remblokken verdwenen, de remkabel kapot, geen achterlicht, geen reflector, een kapotte bel, een scheef stuur, de helft van de spaken weg. Dat zal u iets van een drie duizen frank kosten beste vriend".

Vroeg Baziel: "En go da vo die pries ton ollemoale vermakt zien?"

 

Baziel (301)

Aan het stuur van een volgeladen camionette werd Baziel tegen gehouden door rijkswachters.

"Die wagen is kennelijk overladen. Identiteitskaart, rijbewijs en boordpapieren afgeven a.u.b." gromden ze.

"Peis je giender echt da dat 't verschil go maken ?" vroeg Baziel.

 

Baziel (302)

In de rivier lag iemand te spartelen die riep: "Ik kan niet zwemmen" Ik kan

niet zwemmen".

Baziel kwam voorbij en riep terug: " Ik en kannen ik ook nie zwemmen, mo 'k maken ik dor zo gin spil van".

 

Baziel (303)

In het warenhuis bemerkte Hektor dat Baziel melkdozen opende voor hij zijn in het karretje zette.

"Worom doe je da?" vroeg Hektor.

"Ehwel omda da verplichtend is", antwoordde Baziel, "Kiek 't stoat er ip in

grote letters: HIER OPENEN".

 

 

Baziel (304)

Hektor vroeg: "Wil je eens kijken of mijn knipperlichten achteraan werken?"

Baziel keek en riep "Joa ze, nee ze, joa ze, nee ze, joa ze, nee ze.."

 

Baziel (305)

Baziel kwam bij de tandarts, vergezeld van Zulma.

"Vor een tand te trekken" zegde hij, "Mo nie te vele gin makementen hé, mèd olle soorten van foto's en stekjtjies en slapmiddels. geweune mo trekken en voila".

"Wat een moedige klant ben jij" zegde de dokter, "toon me eens die tand".

"Allé Zulma" antwoordde Baziel, "toog e ki j'en tand".

 

Baziel (306)

Bij de apotheker.

Baziel stond in de rij.

Voor hem een dame die fluisterde: "de pil". De apotheker gaf haar diskreet het gevraagde.

Vervolgens een man die fluisterde: "kapoten". Nog discreter gaf de apotheker hem het gevraagde.

Aan de beurt gekomen fluisterde Baziel: "vazeline".

"Wat vraag je?" vroeg de apotheker, "Spreek eens wat luider, ik hoor je niet".

"Ja mo", antwoordde Baziel, " 't is ook vo te poepen wèje".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baziel (307)

Baziel wou zich installeren als aannemer. Hij begon al direkt met op de

aanbesteding in te schrijven voor een nieuwe tunnel onder de Schelde.

Zijn prijs lag ver beneden alle andere, maar de ingenieur van bruggen en wegen betrouwde het vanzelfsprekend niet.

Hij riep Baziel en vroeg hem: "Leg mij eens uit hoe gij dat zo goedkoop kunt doen. Uw prijs ligt méér dan de helft onder die van de volgende laagste aanbieder;"

"Eh wel", antwoordde Baziel, "'k gon dat e kir uitleggen. 'k Doen ik da ten

kleine koste. 'k Begunnen ik ol die kant hier mè m'n Buultjie te graven en ol den overkant begunt Hektor 't zelfste. En in 't midden gon me ton mollekoor tegen kommen".

Zegde de ingenieur: "En veronderstel nu eens dat ge een verkeerde berekening maakt en ge mekaar niet in het midden ontmoet. Wat dan?

"Eh wel," zei Baziel, "je krieg gie ton twi tunnels vo de pries van enen".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baziel (308)

Baziel werd metsenaarsdiender.

"Je maakt een bak mortel, en je schept dat in een emmer. Die neem je mee,

telkens met een vrachtje stenen op je schouder", zegde de ploegbaas, "je klimt de ladder op en je levert dat ginds boven af bij de metsenaar."

Zo deed Baziel.

s' Avonds had hij uitstekend werk geleverd.

De ploegbaas zegde: " Je ziet een goejen Baziel, je mag voort kommen".

Zegde Baziel: "Mo dien diender dor neffens mien, dat is mor een leegganger wèje.

Most jèm ofdanken, 'k zoen wel zien werk d'er bie pakken".

Zo gezegd, zo gedaan.

Vanaf 's anderendaags maakte Baziel de mortel en droeg hij de bakstenen naar boven voor twee metsers.

De dag daarop ging hij weer naar de ploegbaas: "Dien anderen dor", zegde hij, "dat is een plantrekker die nie vele doet. Most jèm ofdanken, je zoe ’t nooit voelen, en 'k willen ik gerust zien werk d'er bie pakken."

En zo gebeurde. Baziel maakte voortaan mortel en bracht de baksteen aan voor drie metsers. Nooit eerder gezien, dacht de ploegbaas.

Een paar dagen later stond Baziel daar weer.

"Meestergast", zei hij, "je zoe gie zeker gin grotere schippe kunnen kopen vo me? Want mèt die schippe hier got da nie zere genoeg om te miengelen. 'k Zoen ton nog méér mortel kunnen maken".

De ploegbaas vond het zo al welletjes, want hij was natuurlijk erg tevreden met die nieuwe rekruut, maar anderzijds had hij nogal wat klachten van de andere werknemers tegen dien "uitslover".

Hij vond dan maar een smoesje uit: "Den baas wil daar niets van horen", zei hij, "we moeten bezuinigen en alleman moet het standaardmateriaal gebruiken, zoals het voorhanden is".

" 't Is ton nie an te doen hé", zegde Baziel.

Een paar dagen later, ingelicht over de uitzonderlijke nieuwe werkkracht die op de werf bezig was, kwam de baas hem persoonlijk groeten.

"Baziel" zegde hij, "ik ben heel tevreden over je. Daarom heb ik beslist je

vanaf vandaag een mooie loonsverhoging te geven".

Waarop Baziel: "E gie godverdiksche lelijkoord. Vor ipslag te geven, dor è je geld voren hé, mor os ekik vragen voor een grotter schippe, ton kan 't nie

zien".

 

 

 

 

Baziel (309)

Baziel was Jood.

De nazi's stuurden hem naar het concentratiekamp.

Op een dag zwierden de poorten open.

Trompetgeschal en troepenbeweging: de Führer zelf op bezoek.

Hij riep Baziel en zegde: "Baziel, je bent de vijf miljoenste gevangene van Das Reich. Als genademaatregel krijg je je vrijheid terug en je mag zelfs nog een wens doen die je in 't leven kan vooruithelpen."

"Bedankt, wel bedankt Führer", zei Baziel "èwè os 't zoe kannen zien, 'k zoen hier wel willen de gaze leveren".

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------


_Een man heeft een oranje lul gekregen. Die maakt zich ongerust en gaat naar de dokter...

man: euh mijn lul is oranje
dokter: oh ja, mag ik hem es zien?

de man toont zijn lul...

dokter: ja, die is inderdaad oranje. Wat doe je van werk?
man: Ik heb geen werk, ik ben thuis.

dokter: Wat doe je dan thuis?
man: Naar pornofilms kijken en paprika chips eten!!
_De juffrouw vroeg aan de leerlingen: 'hoelang kan een mens wakker blijven?' Een eerste leerling antwoord: '48 uur'Een tweede leerling antwoord:'72 uur' Als derde antwoord Jantje, hij zegt vastbesloten:' drie weken min een kwartier' De juf vindt dit een ongewoon antwoord en vraagt Jantje om uitleg, waarop Jantje zegt:'Wel, gisteren zei ons mama tegen ons papa; "kom schat, we gaan vandaag een kwartier vroeger slapen, want het is drie weken geleden!"_Een jongen van een jaar of veertien gaat biechten bij de pastoor. "Meneer de pastoor, ik heb gezondigd." "Zo, wat heb je gedaan?" "Ik nam een meisje mee naar men kamer" "Dat is geen zonde" "Ik deed haar schoenen en kousen uit" "dat is geen zonde" "Ik trok haar broekje en rokje uit" "dat is geen zonde" "Ik was helemaal naakt, zij ook" "dat is geen zonde" "en toen kwam vader binnen en betrapte me" "dat is pas zonde"_De postbode belt aan bij mariet maar mariet staat onder den douche
De postbode belt nog is aan en mariet loopt uit aren douche en gaat voor haar deur staan in are blootte.
De postbode kijkt door da gleufje van de deur en roept: HEY KRULLEKOP doet die deur is open!


_Een jongen van 15 mag voor het eerst op stap. "Wel niet te lang wegblijven he" zegt de pa van de jongen. Om 4u smorgens komt de jongen pas terug. Vraagt de pa: "Waar zijt ge zo lang geweest??" "Ja pa, ik kan het uitleggen. Ik heb vannacht sex gehad." "Ja zegt de vader, ik ga eens een pintje halen, dan zet ge u maar in de zetel, en dan zullen we eens praten." "Ja" zegt de jongen "dat pintje drinken gaat, dat praten ook, maar ik kan de eerste drie dagen niet gaan zitten!"_een belg en een nederlander moeten naar de wc de nederlander gaat eerst. en die belg staat daar dus te wachten en hoort die nederlander 1 2 3 4 5 6 7 komt die nederlander uit de wc vraagt die belg waarom tel je tot 7 nou zegt die nederlander bij 1 doe ik de rits open bij 2 haal ik hem eruit bij 3 doe ik het velletje naar achter bij 4 plas ik bij 5 doe ik het velletje weer terug bij 6 doe ik hem er weer in en bij 7 doe ik de rits dicht ahah zegt die belg en gaat de wc in wat denk je dat je hoort 1 2 35 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5_Jantje ligt in bed en hoort een vreemd geluid. Het geluid komt uit de kamer van zijn moeder, die reeds twee jaar weduwe is. Hij loopt stilletjes naar de slaapkamerdeur en loert door het sleutelgat. Jantje ziet zijn moeder naakt op het bed liggen. Ze zwaait hevig met haar armen en roept: 'Ik wil een man, ik wil een man...'
Dat gaat zo verschillende nachten door.
Op zekere nacht echter is het geluid totaal anders.
Jantje besluit weer eens te gaan kijken. Ditmaal ziet hij zijn moeder naakt op het bed liggen samen met een naakte man. Verschrikt loopt Jantje naar zijn kamer.
Hij gooit de deur dicht, trekt zijn pyama uit, gaat naakt op zijn bed liggen, zwaait hevig met zijn armen en roept: 'Ik wil een fiets, ik wil een fiets...'_Een mooie Italiaan rijd in z'n dure wagen door Rome. Hij kijkt zo eens om
zich heen en heeft ineens hele erge zin in seks. Hij rijdt verder en komt
daar een meisje langs de weg tegen die aan het liften is.

Ze heeft een beetje een scandinavisch uiterlijk. Hij neemt haar mee, en ziet
haar wel zitten. Na in het beste engels dat ze beiden spraken wat gepraat te
hebben belanden ze in de slaapkamer van de italiaan. Na een kwartier komt de
Italiaan kreunend klaar. Hij steekt een sigaret op en zegt: 'You finish?'
Waarop het meisje met een wat verbaasd gezicht 'No' antwoord.

De Italiaan maakt gelijk zijn sigaret uit en duikt weer op het meisje. Na
een half uur komt ie klaar, en dan wel zo dat de buren het konden horen.
Weer steekt ie een sigaret op en vraagt 'You finish?' En weer zegt het
meisje 'No'. Weer maakt hij zijn sigaret uit en gaat verder met het meisje.
Na een uur komt ie klaar, en het was tot ver in Rome te horen. Weer steekt
hij een sigaret op en vraagt heel erg zeker van z'n zaak 'You finished?'
waarop het meisje antwoord 'No I'm Swedisch'_Een vrouwelijke journalist wil een boer interviewen over de hoofdoorzaak van
de gekke koeienziekte.
"Goedemiddag meneer, we zijn hier om informatie te vergaren over de oorzaak
van de gekke koeienziekte. Heeft u enig idee wat de oorzaak kan zijn?"
De boer staart haar aan en zegt:
"Weet u dat de koe één keer per jaar door de stier wordt geneukt?"
De vrouw krijgt het schaamrood op de kaken en antwoordt:
"Zo, dat is een interessant stukje informatie, maar ik begrijp de connectie
niet met de gekke koeienziekte."
"En," zegt de boer "Weet u dat we de koe twee keer per dag melken?"
Waarop de vrouw reageert:
"Dat is zeer waardevol om te weten, kunt u misschien nu ter zake komen?"
"Mevrouw," zegt de boer
"stelt u zich even voor, als ik twee keer per dag met uw tieten speel en ik
neuk u maar één keer in het jaar, zou u daar ook niet gek van worden?"_Een vrouw van ongeveer 75 jaar rijdt met haar splinternieuwe ferrari
op de E40 tegen ongeveer 35 km/u.
Een GTI van de rijkswacht merkt dit op en zet de moeizame
achtervolging in. De Ferrari wordt tegengehouden en een flik stapt
uit, benadert de wagen en vraagt om het raam naar beneden te doen.
De flik, die ziet dat het een bejaarde dame is vraagt:
"Madam, u rijdt hier op een autostrade en de minimumsnelheid is hier
70 km/u..."
"Ahzo, jamaja, ik zie hier een plakkaat met "E40" op dus dacht ik
dat ik hier maar 40 mocht..."
"Nenieje, madammeken, ge moet hier minimum 70 rijden"
Naast de oude dame zit een oud ventje die rilt als een pasgeboren
veulentje...
De flik die blijkbaar geamuseerd is door de situatie, zegt:
Wat ist er meneer, gaat het wa te rap voor u?"
Oude man: "Wilde zwijgen, we komen juist van den E313!!"_Een man vliegt in een heteluchtballon boven het land en beseft dat hij verdwaald is.
Hij ziet beneden een man lopen en daalt tot hij binnen gehoorafstand is...
"Neem me niet kwalijk," roept hij, "Kunt u mij misschien helpen? Ik heb mijn vriend beloofd hem een half uur geleden ergens te ontmoeten, maar ik weet niet waar ik ben!"
De man beneden antwoordt: "Ja. U bent in een heteluchtballon en zweeft ongeveer 10 meter boven
de grond. U bevindt zich tussen de 40 en 42
graden noorderbreedte en tussen de 58 en 60 graden
westerlengte."
"U bent zeker een Systeem Beheerder" zegt de man in de heteluchtballon.
"Inderdaad" zegt de ander, "maar hoe weet u dat?"
"Nou", zegt de man in de ballon: "alles wat u zegt
is technisch gesproken juist, maar ik heb helemaal
niets aan die informatie. En al met al ben ik nog steeds verdwaald."
De man op de grond kijkt peinzend omhoog en zegt: "U bent zeker manager?"
"Dat klopt", zegt de man in de ballon: "maar hoe
weet u dat?"
"Eenvoudig. U heeft geen idee waar u bent. U weet al helemaal niet waar u naartoe gaat. U heeft iets
beloofd terwijl u geen idee heeft hoe u die belofte moet waarmaken en u verwacht van mij dat ik uw probleem oplos. U verkeert nog steeds in dezelfde positie als voor wij elkaar ontmoetten, maar op een of andere manier is het nu ineens mijn schuld."_GOEDE INVESTERING :
Wanneer je vorig jaar voor 1000 EURO aandelen van Nortel Networks kocht, heb je vandaag nog 59 EURO.
Wanneer je in januari 2000 voor 1000 EURO aandelen van Lucent Technologies kocht, heb je vandaag nog 70 EURO.
Wanneer je in januari 2000 voor 1000 EURO aandelen van Alcatel kocht,
heb je vandaag nog 170 EURO.
Wanneer je echter verleden jaar voor 1000 EURO volle Jupilerbakken gekocht
hebt, alles opgedronken hebt, heb je vandaag nog leeggoed ter waarde van 380 EURO._Een blinde man gaat per ongeluk een vrouwenbar binnen. Hij vindt zijn weg tot de toog, zet zich neer op een kruk en bestelt iets te drinken. Nadat hij er zo een tijdje heeft gezeten, roept hij naar de persoon aan de tap, "Hey, wil jij een blondjesmop horen?"
De hele bar wordt in éénn klap muisstil. Met een diepe, zware, dreigende stem zegt de vrouw naast hem aan de toog, "Voor u die mop vertelt, meneer, moet u vijf dingen weten:
Een - De persoon achter de tap is een blonde vrouw.
Twee - De buitenwipper is een blonde vrouw.
Drie - Ik ben een 1,90m grote, 100 kilo zware blonde vrouw met een zwarte gordel in karate.
Vier - De vrouw die naast me zit, is een blonde vrouw en is een professionele gewichthefster.
Vijf - De vrouw aan uw andere zijde is een blonde vrouw en is een professionele worstelaarster.
Wel, ik raad u aan om er eens goed over na te denken, meneer. Wil u die mop nog altijd vertellen ?
" De blinde man denkt enkele seconden na, schudt zijn hoofd en zegt, "Nee, niet als ik ze vijf keer moet gaan uitleggen."_Een getrouwd koppel ligt te slapen, wanneer plots de telefoon gaat om 03:00 in de morgen.
De vrouw neemt op (een blondje), even is het stil en dan schreeuwt de blondine opeens:
"HOE MOET IK DAT NU VERDORIE WETEN, DAT IS 400 KM HIER VANDAAN"
en gooit de telefoon terug toe.
De man vraagt: wie was dat zo vroeg ? Weet ik niet zegt de blondine, een of andere vrouw die vroeg of de kust veilig was!!!!!!_Een blondje gaat naar een email-center, omdat ze haar moeder eens een email sturen wil.
Medewerker: Dat kost 50 euro mevrouw.
Blondje: Zo veel geld heb ik niet, maar ik zou er alles voor doen om toch een berichtje naar mijn mammie te kunnen sturen.....!
Medewerker: (met opgetrokken wenkbrauw) Werkelijk alles ?!?!?
Blondje: Ja, ja, alles !
Medewerker: Nou, dan komt u maar eens mee naar achteren.
Hij gaat naar een kamertje achterin de zaak.
Het blondje doet wat haar gezegd werd en volgt hem.
Medewerker: Kom naar binnen en sluit de deur achter je
Zij sluit de deur.
Medewerker: Ga op je knieën voor me zitten!
Ze knielt neer.
Medewerker: Open nu mijn broek..... en neem hem er uit !
Ze twijfelt eventjes....., maar haalt hem er dan toch uit, houdt hem met
beide handen vast en wacht.
De medewerker sluit zijn ogen van opwinding, zucht eens diep en zegt: "Ga door, ga door."
Ze bevochtigd nog eens haar lippen. Dan beweegt ze haar hoofd langzaam naar
voren toe, tot dat haar gespitste lippen zich vlak voor de optimalepositie bevinden.
Ze haalt nog eens diep adem.....en fluistert zachtjes......
"Mamma, kun je me horen......?"_twee domme blondjes staan voor het rood licht. dan zegt een dom blonteje oh dat is een mooie kleur, dan word het groen oh dat is ook een mooie kleurtje, dan word het groen oh dat is ook een mooi kleurtje we blijven staan,dan word het terug rood oh dat hebben we al gehad kom dan rijden we maar door._2dom blontjes zien een licht en zitten te diskusiere of dat het zon of het maan is.een van hun 2 zegt:we gaan het eens vragen aan iemand.ok.ze komen een dom blontje tegen en zegt:goedendag mevrouw weet u soms of dat licht daar de zon of maan is.waarop het dom blondje antwoord:sorry ik ben niet van hier_twee domblondjes willen een kameeltocht
maken.ze vragen aan de woestijnman of er nog een kameel over is.ja,zegt de woestijnman maar die stopt onder weg.en als die stopt,moet je een rietje in zijn kont steken en er op blazen.oke,zeggen de dom blondjes.een tijdje later stopt de kameel.een blondje steekt een rietje in de kont en blaast er op.een uurtje later stopt de kameel weer.het ander blondje doet het rietje uit de kont draait het om en blaast er op.het andere blondje en vraagt:waarom draai je dat rietje om?je denkt toch niet dat ik aan je speeksel ga zuigen zeker
 

Domme blondjes hebben geen schaamhaar,je weet toch waarom,:ze leggen hun inlegkruisje verkeerd in hun slipje.


Drie vriendinnen zitten te kletsen. "Zeg, weet je, als ik mijn Peter pijp, heeft hij altijd koude ballen." "Dat is grappig", zegt de tweede, "als ik dat bij mijn Dirk doe, is dat ook zo." "En jij", vragen ze aan de derde, "heeft jou Jeremy dat ook als je hem pijpt?" "Euh, weet je dat ik dat nooit gedurft heb." "Oh jee meisje toch, jij bent niet goed wijs zeker? Als je dat niet doet, gaat hij het misschien wel bij een ander zoeken en dan enz enz..." Zo gezegd zo gedaan, 's avonds verwent ze haar Jeremy eens goed door hem te pijpen. De volgende dag komt ze aan met een blauw oog. "Ja", zegt ze, "ben ik hem aan het pijpen en in ene keer wordt hij kwaad en geeft hij me een knal op me oog." "Die is zeker gek geworden, waarom doet die nou zoiets?" "Ja weet ik het, ik zei hem nog, hey das gaaf, jouw ballen zijn warm wanneer ik je pijp, en die van Peter en Dirk niet."


Een jong verloofd stelletje wandelde in het veld, tot plots de jongen aan zijn vriendin vroeg: "Schat ... mag ik een keertje?" "Néé jong, je moet nog een paar maandjes geduld hebben tot wij gaan trouwen." "Oh toe nou één keertje maar?", bleef hij telkens zeuren. Om van dat gezeur af te komen zei ze: "Nou goed dan voor deze ene keer, áls je maar op past!" Na een stevige vrijpartij vroeg zei hem: "En lieveling heb je goed opgepast?" "Jazeker", zei hij glunderend "...en ik heb niemand gezien!"


Jantje loopt met zijn vader door het bos. Op een gegeven ziet Jantje ziet twee koeien neuken. Hij vraagt aan zijn vader wat ze daar aan het doen zijn. "Ze bakken patat", zegt z'n vader. Ze lopen veder en zien twee schaapen neuken. Jantje zegt: "Daar zijn twee schapen patat aan het bakken!" "Jep", antwoordt vader. Ze komen thuis en Jantje gaat naar bed. Hij wordt wakker van gekreun en loopt naar de kamer van z'n ouders om te zien wat er aan de hand is. Hij opent de deur en vraagt wat ze aan het doen zijn. Antwoordt zijn moeder: "We zijn patat aan het bakken.." Jantje: "Ah, ja ik zie het, de mayo loopt nog langs je mond."

Els kreeg er genoeg van dat haar man alleen maar in het donker seks met haar wilde hebben. In de hoop hem van zijn kwaal af te helpen, doet ze tijdens het vrijen opeens het licht aan. Dan ziet ze dat haar man een komkommer in zijn hand heeft. "Is dit waar je mij de afgelopen 10 jaar mee hebt bevredigd?" roept ze woedend. "Schatje, laat mij het uitleggen.." stamelt de man. "Gluiperige klootzak!" gilt zijn vrouw. "Impotent varken!" "Over gluiperig gesproken," zegt de man, "... misschien kan jij even verklaren hoe wij aan twee kinderen komen?"

Er is een boer, die een zoon heeft. De jongen is vandaag 19 jaar geworden, maar omdat hij nog nooit van zijn leven een meisje heeft gehad, zegt zijn vader: "Nou jongen,
omdat jij vandaag 19 jaar bent geworden, ga ik een meisje voor je regelen." Zo gezegd, zo gedaan, de jongen gaat 's avonds naar zijn bed toe, trekt zn schoenen uit, zet ze netjes onder de kast, vervolgens draait hij zich om en schrikt zich helemaal dood, staat daar een naakte vrouw voor zn neus...! De jongen doet van schrik een stap achteruit. De vrouw komt dichterbij en hij doet nog een stap achteruit.. als de vrouw heel dichtbij is, doet hij nog een grote stap achteruit, waarbij hij uit het raam valt, precies in de giertank die onder zijn raam staat. Hij begint heel hard te roepen: "Pa! Ik zit in de shit!" Zijn vader hoort dat en roept terug: "Dan moet je haar omdraaien!"


Een zoon komt bij zijn ouders de slaapkamer in lopen en ziet daar zijn moeder boven op zijn vader liggen en vraagt: "Mama, wat doe je nou?" Waarop moeder antwoordt: "Je vader denkt dat hij naar de hemel gaat vliegen en daarom blijf ik bovenop hem zitten zodat hij niet weg kan." Waarop zoonlief zegt: "Nou, dan kan je maar beter de gordijnen dicht doen, want de buren denken dat je ligt te neuken!"


wat is het verschil tussen een vrouw en een koelkast? Een koelkast kreunt niet als je er vlees in steekt!


Er staan drie vrouwen in de lift van een groot kantoorgebouw, in de hoek ligt een kwakje sperma. De eerste vrouw haalt haar vinger er doorheen en proeft. "Nee", zegt ze, "die ken ik niet." De tweede vrouw doet hetzelfde en zegt ook dat ze het niet kent. De derde vrouw doet ook hetzelfde en zegt: "Die werkt hier niet."


Wat is de overeenkomst tussen een vrouw en erwtensoep? Als ze gaan pruttelen hebben ze worst nodig.


* Omgevallen wagen ? ... Car-Na-Val
* Mens in de woestijn ? ... Zandloper
* Houtworm in de beklaagbank ? ... Baliekluiver
* Aandeel in munitie ? ... Knaleffect
* Graaf zonder auto ? ... Loopgraaf
* Kruising tussen een slang en een stekelvarken ? ... Prikkeldraad
* Te vroeg geboren negerbaby ? ... Spoednikker
* Tor aan een rekstok ? ... Rektor
* Hut van een eskimo ? ... Ijshokkie
* Hoop paardevijg ? ... Vliegbasis
* Dikke vrouw in de lift ? ... Spektakel
* Twee vrijende duizendpoten ? ... Ritssluiting
* Vlo op de kerktoren ? ... Een hoge piet
* Miljonair op de wc ? ... Een rijke stinkerd
* Paling onder een tram ? ... Aalmoes
* Stel boeven op een rij ? ... Rijtuig
* Pedicure zonder werk ? ... Voetzoeker
* Stewardes in een helicopter ? ... Een wentelteefje
* Bankdirecteur en een bankdirectrice ? ... Bankstel
* Achterwerk van een kip ? ... Eitunnel
* Vrouwtjes en een mannetjesolifant ? ... Oliestel
* Aanstaande moeder ? ... Dra-ma
* Ruimte onder bed ? ... Povlakte
* Geestelijke in Duitsland ? ... Duitse Herder
* Verlopen filmster ? ... Ekster
* Garderobejuffrouw ? ... Klerewijf
* Kind van krakers ? ... Krakeling
* Matroos met bril ? ... Briljantje
* Paren van ijsberen ? ... Koud kunstje
* Moeder van een tweeling ? ... Dubbele uitsmijter
* Sinterklaas met een lamp ? ... Schijnheilige
* Kok in een vliegtuig ? ... Luchtkoker
* Achterwerk van een boef ? ... Rovershol
* Achterwerk van de paus ? ... Zalig uiteinde
* Slechte piloot ? ... Luchtzak
* Piloot op het toilet ? ... Bommenwerper

* Twee schoonmoeders ? ... Combinatietang
* Onderwatergevecht ? ... Aquarel
* Kabouter met veiligheidsspeld door de neus ? ... Punkeltje

 

Managementcursus

Managementles 1

Katrien en Peter zijn in de badkamer. Terwijl Peter onder de douche staat en Katrien zich aan het afdrogen is, gaat de deurbel. Katrien slaat de handdoek om, rent de trap af en doet de deur open. Het is Jan de buurman Voordat ze een woord kan uitbrengen, zegt Jan : \'Ik geef je 500 Euro als je nu die handdoek laat vallen.\' De vraag brengt haar in verwarring, maar even later denkt ze : Wat een buitenkansje. En Katrien laat de handdoek op de grond vallen. Jan staart even naar haar en geeft haar een biljet van 500 Euro. Katrien drapeert de handdoek weer om zich heen en gaat terug naar de badkamer. \'Wie was dat ?\' vraagt Peter. \'Jan, de buurman\', antwoordt Katrien \'Aha\', zegt Peter, \'zei hij nog iets over de 500 Euro die hij me schuldig is ?

MORAAL : als je kritische informatie op tijd met je collega\'s deelt, kun je pijnlijke situaties tegenover anderen voorkomen.

Managementles 2

Een secretaresse, een verkoper en hun manager vinden tijdens de lunchwandeling een oude olielamp. De manager wrijft de lamp op en er verschijnt een geest die zegt : \'Jullie mogen alle drie een wens doen\' De secretaresse gilt meteen : \'Ik wil naar de Malediven, heerlijk in de zon op het strand liggen.\' Floep, weg is ze. De verkoper roept : \'en ik wil naar New York, met een portefeuille vol geld om te winkelen.\' En hup, ook hij is ervandoor. \'Jij bent aan de beurt\' zegt de geest tegen de manager... Die zegt : \'Ik wil die twee terug op kantoor na de lunch !\'

MORAAL : Geeft altijd voorrang aan je baas:

Managementles 3

Een kraai zit op een tak boven in een boom en koestert zich in de zon. Een konijn op de grond kijkt naar hem en zegt : \'Ha kraai, wat zit je lekker te niksen. Denk je dat ik ook zo kan luieren ? De kraai antwoordt : \'Natuurlijk kun je dat, ga je gang.\' En het konijn strekt zich uit in het zand en dut in. Even later komt er een vos langs, ziet het konijn en vreet het op

MORAAL : Om ongestraft niets te kunnen doen, moet je heel hoog in de boom zitten

Managementsles 4

Een priester rijdt in zijn auto langs een nonnetje dat op de stoep loopt. Hij geeft haar een lift. Terwijl zij instapt valt haar habijt open en laat zij een prachtig lang been zien. De priester kan zich niet beheersen en legt zijn hand op haar dij. De non kijkt hem aan en zegt vriendelijk : \'Denk aan psalm 129, vader.\' De priester trekt verschrikt zijn hand weg en verontschuldigt zich. Maar na een tijdje wordt de verleiding toch te groot en hij legt weer zijn hand op haar dij. \'Denk aan psalm 129\' zegt het nonnetje opnieuw. \'Sorry, zuster, het vlees is zwak\' zegt de priester. Bij het klooster aangekomen, stapt de non uit en glimlacht veelbetekenend naar de priester. Die rent naar zijn cel en slaat de bijbel open op psalm 129. En leest : \'Gaat voort en zoek, omhoog en verder omhoog, want daar is de glorie.\'

MORAAL : Houd altijd goed je kennis op peil, anders mis je fantastische kansen.


Een rijke man en een rijke vrouw wonen in een dure villa met werkelijk alles erop en eraan. Na een paar jaar gelukkig gewoond te hebben, komen ze in geldnood. De man komt met een idee. "Als jij nou eens leert koken", zegt hij tegen zijn vrouw, "dan kunnen we de kok ontslaan." De vrouw kijkt haar man verontwaardigd aan en antwoordt: "Weet je wat, als jij eens leert neuken, dan kunnen we de tuinman ontslaan!"


Komt een man bij de dokter met een heel groot verband om zijn voet. Zegt die dokter: "Ik heb het al gezien, er is iets met je voet." "Nee", zegt de patiënt, "het is mijn hoofd, maar mijn verband is afgezakt." "Maar wat is er dan met je hoofd?" "Ik weet het niet, ik ben altijd maar vermoeid." "Teveel sex?" vraagt de dokter. "Nee, da's maar tweemaal in de week." antwoordt de patiënt. "Ooh, dat is niet inderdaad niet zoveel." "Mwoah, voor een bisschop vind ik dat nog heel erg redelijk!"


Er staat een hele rij jongens te wachten bij de dokter om hun pik te laten controleren. Komt er een oud omaatje aan en vraagt aan zo'n jongen: "Waarom staan jullie hier in de rij?'" Die jongen denkt waar bemoeit dat oude mens zich mee en zegt: "Een zuurtje halen nou goed!" Oma denkt, ah lekker een zuurtje en ze gaat ook in de rij staan. Als ze aan de beurt is, zegt de dokter: "Maar mevrouw toch, op uw leeftijd hier?" Oma: "Ja er op bijten kan ik niet meer zo goed als vroeger, maar er op zuigen nog al te best!"


Dokter tot vrouwelijke patiënt: "En mevrouw, rookt u na het vrijen?" Patiënte: "Wel dokter, daar heb ik nog nooit op gelet."


Een oud bejaard koppel ging als weekend uitstap naar de plaats waar ze elkaar het eerst ontmoet hebben. Terwijl ze in het café zitten zegt de oude man: "Herinner je nog Marie, de eerste keer dat ik je leerde kennen, nu al een goede 50 jaar geleden? Toen we het café verlieten, om de hoek achter de stelling gingen en ik je een goede beurt gaf langs achter." "Maar, natuurlijk herinner ik me dat lieveling", antwoordt de oude dame met een grijns op haar gezicht. "Awel, voor de goeie oude tijd, laten we nog eens naar daar gaan, dan geef ik je nog eens een beurt", zegt de oude man. Het bejaarde koppel betaalt de rekening en verlaat het café. Een jonge vent die op de bank naast hen zat, had hun gesprek gehoord en was bij zichzelf aan het denken dat het wel grappig moet zijn om zo'n bejaard koppel nog eens bezig te zien. Dus staat hij op en volgt het bejaarde koppel. Even later ziet hij de twee achter de stelling. Het oude dametje trekt haar panty's naar beneden en heft haar rok op. De oude man trekt z'n broek tot op z'n enkels en pakt haar vast bij haar billen. De oude dame grijpt vervolgens het ijzeren hekken vast. Wat er volgt is 40 minuten van de meest atletische sex die de jonge vent ooit gezien heeft. De oude man beukt erop los tegen een snelheid die alleen maar te omschrijven is als "fenomenaal". De benen vliegen in de lucht, de beweging is wazig en ze stoppen geen seconde... Uiteindelijk storten ze in elkaar en blijven een uur lang onbeweeglijk op de grond liggen. De jonge vent staat perplex. Nog nooit in z'n leven heeft hij iets gezien dat hiermee te vergelijken was, noch in de films, noch van z'n vrienden, noch van z'n eigen ervaringen. Na wat hij juist gezien heeft, zegt hij tegen zichzelf, "ik moet z'n geheim kennen. Moest ik er nu zo kunnen invliegen, amai." Ondertussen is het bejaarde koppel terug bij hun positieven en zijn ze weer deftig gekleed. Nadat de jonge vent al z'n moed bij elkaar geraapt heeft, stapt hij op de oude man af en zegt: "Meneer, in gans mijn leven heb ik nog nooit iemand zo van gat zien gaan, laat staan op uw leeftijd. Wat is uw geheim, kon je dat 50 jaar geleden ook al?" Waarop de oude man zegt: "Mijn zoon, 50 jaar geleden zat er nog geen stroom op dat hek."


Een echtpaar staat in Artis voor het hok van een enorme grote gorilla. Zegt die man: "Doe je bloes 's een beetje open Mien." De vrouw doet dat. En die gorilla die wordt een beetje onrustig. Zegt die man: "Trek nou je rok 's een beetje omhoog Mien." Dus zij trekt haar rok omhoog. Begint die gorilla zich op zijn borst te kloppen en te springen. Zegt die kerel: "Haal 's een tiet uit je bloes Mien." Nou ja, Mien begon het ook wel een beetje leuk te vinden, dat die trekt zo'n grote tiet tevoorschijn. Daar wordt die gorilla wel heel onrustig van. Die begint te dansen en aan de tralies te rukken. Zegt die knakker: "Trek je slip 's uit Mien." Mien, die d'r nu echt lol in begint te krijgen, laat meteen haar slip zakken. Wordt me die gorilla wild zeg. Die kon zich echt niet meer inhouden. Die stond zowat op knappen. En die geeft een brul en steekt plotseling zijn arm door de tralies en die trekt die vrouw naar binnen, rukt de rest van d'r kleren van d'r lijf, legt 'r op de grond en is helemaal klaar om die enorme lul in die grot te rossen. "Theo," roept die vrouw in paniek tegen d'r man, "wat moet ik nu doen?" Roept Theo: "Zeg maar dat je hoofdpijn hebt."


Wat licht er 10 centimeter onder de navel van een vrouw? Een afkickcentrum voor stijfkoppen.


Er zit een man in het café en die begint tegen de jongen naast hem te roepen: "Ik heb je moeder geneukt." Hij roept het door heel het café: "Ik heb je moeder geneukt, ik heb je moeder geneukt." Waarop de jongen na een tijdje antwoordt: "Kom papa we gaan naar huis, je bent weer dronken."


Zegt een vrouw tegen haar vriendin: "Mijn man is 300% impotent." Antwoordt haar vriendin: "Dat kan toch niet, impotent kan toch maar 100% zijn?" "Nee", antwoordt de vrouw, "dat was hij al, maar nu is hij van de trap gevallen e er is een stukje van zijn tong en zijn vinger is gebroken.


Jantje komt de klas binnen en gaat op zijn plek zitten en zegt midden in de les: "Juffrouw, mijn lul is 30 cm." De juffrouw draait zich om naar Jantje en zegt: "Kom jij maar na." "Dat dacht ik al", antwoordt Jantje.


Wat is het toppunt van dankbaarheid? Een clitoris die terug likt.


Er zitten twee babys in een buik, zegt de een tegen de andere: "Volgens mij is het koud buiten." "Hoe weet je dat?" vraagt de andere. Zegt de ene: "Er kwam daarnet een rode neus binnen."


Wat is het slimste deel in een vrouw? De penis.


Twee domme blondjes komen elkaar tegen. Zeg de een tegen de ander: "Goh vertel eens; hoe is het met je clitoris?" Antwoord ze: "Ik zou het niet weten; moet ik aan mijn tuinman vragen!"


Er zaten eens 2 domme blondjes op een terrasje.opeens zegt die ene:"O,nee mijn vriend is daar met een bos bloemen, ik zal weer de hele avond met mijn benen mogen openliggen." Waarop die andere antwoordt: "Hebben jullie geen vaas dan?"


Een jongetje komt binnen in een hoerenkot met een platte kikker aan een koordje in zijn hand. Hij vraagt naar een hoer met een vuile ziekte. "Jamaar jongetje, heb jij wel geld?", vraagt de bazin. "Ja hoor", zegt de jongen en hij laat zijn geld zien. En dan doet hij het dus met die hoer met die vuile ziekte (nog steeds met de platte kikker aan het koordje in zijn hand) en als ze klaar zijn vraagt die verwonderd: "Waarom wou jij eigenlijk een hoer met een vuile ziekte?" "Wel", antwoordt de jongen, "als ik thuiskom, doe ik het met de babysitter. En als papa dan thuiskomt, doet hij het met de babysitter. En als mama thuiskomt doet hij het met haar. En 's morgens doet mama het met de postbode. En hem moet ik hebben zie! Hij heeft mijn kikker platgereden!"


6 mannen en 1 vrouw lijden schipbreuk op een onbewoond eiland. Na enige tijd beginnen de hormonen op te spelen. Er wordt een mooie afspraak gemaakt: iedere dag van de week mag één van de mannen met de vrouw naar bed en de zevende dag is de vrouw vrij. Alles gaat prima zo, maar grote pech, op een dag sterft de vrouw. Je weet hoe dat gaat, 6 mannen alleen, de eerste week gaat dat moeilijk, de tweede week is het nog veel moeilijker, de derde week is het bijna niet meer te doen en de vierde week ... hebben ze haar begraven.


Er gaat een man naar de markt en hij koopt tien meter tijgervel. Van drie meter maakt hij een zwembroek. Op een zaterdag gaat hij zwemmen en hij springt van de hoge duikplank. Als hij uit het water klimt, heeft hij geen idee dat hij zijn zwembroek niet meer aan heeft. Dan komen er twee vrouwen langs, die blijven naar hem kijken en zeggen: "Wow". Dan zegt de man: "Ja mooi he. Ik heb thuis nog zeven meter liggen!"


In de trein zit een man tegenover een mooie jongedame met een piepklein mini-jurkje aan. Opeens gaat zij verzitten en ziet hij dat ze geen broekje aan heeft. Zij ziet dat en zegt:"Kijk je naar mijn poesje?" "Sorry." zegt de man en belooft dat hij niet meer zal kijken. "Geeft niet", zegt de vrouw, "ik kan er kunstjes mee. Kijk maar...Ik laat hem een kusje geven. De man ziet de vagina een kusbeweging maken en is zeer onder de indruk. "Kijk", zegt de vrouw, "hij kan ook knipogen." En ja hoor, hij ziet verbaasd dat de vagina een knipoog geeft. "Kom naast me zitten", zegt ze en de man gaat naast haar zitten. "Wil je er een paar vingers in steken?" vraagt ze. Verbijsterd zegt de man: "Allemachtig, kan hij ook nog fluiten?"


Wat is een string in het russisch? Ziepoesnetnie


Wat is het probleem met vrouwen? Ze zitten te lang in je portemonee en te kort aan je lul.


Wat is het topunt van safe sex? Een kut met een pincode.


Vandaag is het de eerste schooldag. Er komt een jongen en zegt;: "Juf ik heet Mike." Er komt een andere jongen, hetzelfde als de eerste jongen en zegt: "Juf ik heet Michel." Er komt een andere jongen die ook hetzelfde is als de eerste en tweede jongen en hij zegt met een basse stem: "Juf ik heet Maaikel." Juf zegt: "Zijn jullie een drieling?" "Ja", zegt Maaikel. Juf vraagt: "Waarom is je stem bas en de anderen fijn?" "Want mijn moeder had alleen twee borsten met melk en ik moest bij mijn vader melk drinken."


Jongens zijn net theezakjes! Rustig laten trekken dus.


Wat is een penis? Hij ligt de hele dag op zijn klote en als er dan iets moet gebeuren staat hij gelijk stijf.


Een koppel loopt voor het eerst op een naaktstrand. Man: "Ik zie je echt heel graag." Vrouw: "Dat zie ik..."


Wat is het verschil tussen een hoer , een minnares en een echtgenote? Een hoer zegt: "Ben je nu nog niet klaar?" Een minnares zegt: "Ben je nu al klaar?" Een echtgenote zegt: "Zullen we het plafond weer eens gaan witten?"


Een meisje van 26 is nog steeds maagd, en haar moeder vindt dat het nu weleens tijd wordt voor een jongen. Die moeder gaat op zoek naar een leuke jongen, en vind de geschikte kandidaat. Haar dochter gaat met de jongen mee, en ze wordt ontmaagd. Haar moeder zat al vol spanning te wachten, en vraagt aan haar dochter: "en, was het voor hem ook de eerste keer?" "Ik geloof het wel moeder, want de plastic verpakking zat er nog omheen!!"


Hans en Grietje lopen door het bos. Hans moet opeens enorm plassen waarop Grietje zegt: "Dan ga je hier toch even?" Hans haalt z'n leuter uit z'n broek en staat daar lekker te pissen. Grietje vraagt aan Hans: "Mag ik eens voelen?" "Natuurlijk" zegt Hans, maar dan moet je wel je ogen dicht doen". "Wat voel je nu?" vraagt Hans." Grietje: "Nou.....het is lang en warm". Na een poosje moet Grietje ook plassen. Net als Hans gaat ze even het bos in. "Mag ik ook eens voelen?" vraagt Hans. "Ja hoor, maar jij moet ook je ogen dicht doen." zegt Grietje. Hans steekt z'n hand uit en begint te voelen. "Wat voel jij dan?" vraagt Grietje. Hans: "Eehhhmm....het is lang en warm.Grietje: "Ja dat klopt, ik zit net te schijten!"


Jantje zat in de klas en vroeg aan de meester: "Meester, word je gestraft voor iets dat je niet gedaan hebt?" Waarop de meester antwoordde: "Natuurlijk niet Jantje, als je niets gedaan hebt, waarom zou je dan gestraft worden. Het is juist beter als je niets gedaan hebt. Zo hoort het in het leven." Jantje haalt opgelucht adem en zegt: "Ben ik ff opgelucht, ik heb namelijk mijn huiswerk niet gedaan."


De juffrouw heeft op school een leuk idee, ze geeft de kids les in dichten. Om het duidelijk te maken geeft ze een voorbeeld: "Peer doet zich zeer." De juf vraagt of iemand anders ook een leuk idee heeft. Gino steekt zijn hand op en zegt: "Ruth zit in de put en het water komt tot d'r knieën." De juf zegt Gino bestraffend: "Gino, dat laatste rijmt helemaal niet!" Zegt Gino: "Sorry mevrouw, maar kan ik er wat aan doen dat het water niet hoger komt!"


Jantje zegt tegen zijn vriend: "Ik heb vannacht zes muggen doodgeslagen. Drie mannetjes en drie vrouwtjes." Jantjes vriend vraagt: "Hoe weet je dat het drie mannetjes en drie vrouwtjes waren?" Omdat er drie aan de tv hingen en drie aan de spiegel."


Jantje komt thuis met zijn rapport en na het bekijken ervan, zegt zijn vader: "Dat is een slecht rapport Jantje, dat verdient straf." Waarop Jantje antwoordt: "Dat vind ik ook pa! Ik weet wel waar de meester woont.”


Er is een nieuwe leraar in een klas. Hij wil zien of de kinderen in zichzelf geloven. Daarom zegt hij: "Wie dom is gaat staan." Na enkele minuten.... Tim staat op en de leraar vraagt: "Denk je echt dat je dom bent?" Waarop Tim antwoordt: " Nee, maar ik vond het zo zielig dat u de enige was die staat!"


De juf vraagt aan Jantje: "Jantje, als er vijf vogels op een tak zitten en ik schiet er twee nee, hoeveel zijn er dan nog over?" Jantje antwoordt: "Geen een juf, ze zijn door de knal allemaal weggevlogen." "Fout", zegt de juf, "maar de manier van denken bevalt me wel." Even later steekt Jantje z'n vinger op en vraagt aan de juf: "Als er drie meisjes met een ijsje op een bankje zitten en één meisje is nog niet begonnen met het ijsje, de tweede zuigt aan het ijsje en de derde bijt erin. Welke is er dan getrouwd?" De juf antwoordt: "Die ene die zuigt natuurlijk." "Fout", zegt Jantje, "de ene met de ring om, maar de manier van denken bevalt me wel!"


Een vrouw komt met klachten bij de oogarts.Deze laat haar de letterkaart lezen. Waarop de vrouw zegt: "Kunt u het mij voorlezen, dokter. Ik zie namelijk zo slecht."


Een man komt bij de dokter en na controle zegt de dokter: "U hebt niet lang meer te leven." De man zegt: "Dokter, hoe lang nog?" "Nog 10", antwoordt de dokter. "10 wat?", vraagt de man, "jaren, maanden?!" De dokter: "9, 8, 7, 6, 5, 4,..."


Een man komt bij de dokter en de dokter vraagt aan de patiënt wat zijn probleem is. De man antwoordt: "Ik ben getrouwd met een oerlelijke vrouw gewoon voor het geld." De dokter zegt: "Maar wat is uw probleem dan?" De patiënt antwoordt: "Ik heb een week geleden de lotto gewonnen."


Zitten twee vrienden aan de bar, vraagt de een aan de ander: "Wil je een biertje?" Zegt de ander: "Je vraagt een koe toch ook niet of ie hooi lust!"


Er komen een Belg, een Nederlander en een Duitser een café binnen. Zegt de barman: "Zeg, is dit soms een mop of zo?!"


Komt er een brede vent de kroeg in. Met een hele grote krokodil. Iedereen valt dit meteen op en iedereen gaat dus ook aan de kant. De mensen zijn bang voor de man en voor de krokodil. waarop de man zegt: "Jullie hoeven echt niet bang te zijn hoor. Hij doet niks!" Niemand gelooft hem en hij wil bewijzen dat de krokodil echt niets doet. Hij haalt zijn lul uit z'n broek en duwt deze tussen de bek van de krokodil, slaat deze een paar keer op z'n kop, maar de krokodil doet niks. Dan vraagt hij opeens: "Wie wil dit ook wel eens doen?" Niemand zegt iets, behalve een oud vrouwtje zonder tanden achter in de kroeg: "Ikke wil wel, maar dan mag u niet zo hard op mijn hoofd slaan!"


Een man des huizes had net een maaltje slakken op en zeurde: "Ik lus er nog wel een paar vrouw, want zoals jij ze maakt, maakt niemand ze." "Nou jong, dan zal jij ze zelf moeten gaan halen." "Geen punt!" Nadat hem de weg was uitgelegd, waar hij ze moest gaan halen, ging hij fluitend de deur uit. Daar aangekomen: "Ik had graag nog wat slakken." "Ja", zei die slakkenboer, "ik heb er zoveel verkocht dat ik geen verpakkingen meer heb." "Dat geeft niet", zegt de man, terwijl hij zijn trui openhield. En zo ging ook naar huis. Maar onderweg kwam hij enkele vrienden tegen die vroegen om met z'n allen wat te gaan drinken. "Néé jongens!" Na wat zeuren ... nou goed ééntje dan. Het werden er enkele meer en de tijd vloog om. "Jongens ik moet naar huis," zei hij met een dikke tong. Zo schommelde hij even later naar huis. Thuis aangekomen kreeg hij de huissleutel niet meteen in het sleutelgat. Terwijl hij gebukt stond te richten, vielen de nog levende slakken vanuit zijn trui op de grond. Net toen hij de slakken weer terug wilde doen in zijn trui, vloog plots de deur open en daar stond zijn woedende vrouw. Eer dat zij de kans kreeg om hem de les te lezen, zei hij al lallend: "...allee jongens, nóg tien centimeter .... dan zijn we thuis!"


Bij een spelprogramma met Ron Brandsteder staat een blondje in de finale. In de zaal zitten ook allemaal blondjes. Ron: "Nou, voor de 14 daagse reis naar Hawaï moet je één vraag beantwoorden:"Wat is 9+6?" Blondje :"Nou, even denken. Uhm, nou eh, ik heb maar tien vingers en eh, nou ik zeg 14." Ron:"Bijna! Alle blonde dames in de zaal roepen: Geef haar nog een kans!" Ron: "Oké oké." Dus de blondine weer nadenken. Na 5 minuten zegt ze: "16!" Ron: "Bijna! Bijna!" En alle blonde dames in de zaal roepen weer: "Geef haar nog een kans!" Ron, die er niet tegenin wil gaan, zegt weer: "Oké." Na een half uur springt de blonde finaliste overeind en schreeuwt: "15!" Ron, blij dat ze eindelijk het goede antwoord heeft, wil haar feliciteren met het winnen van de reis, maar alle blonde dames in de zaal, roepen keihard: "Geef haar nog een kans!!"


Videl Castro, Osama bin Laden en George Bush zaten te praten met elkaar. Videl Castro zegt: "Mijn droom is om over Cuba te heersen!" Bin Laden zegt: "Mijn droom is om over de wereld te heersen!" George Bush zegt: "Mijn droom is om over mijn vrouw te heersen!"


Op een vliegtuig van America Airlines zaten Pamela Anderson, Cindy Crawford en Naomi Campbell samen richting New York. Toen na een bepaalde tijd het vliegtuig gekaapt werd, ontstond er paniek op het vliegtuig. Ook bij Pamela Anderson begon er paniek ontstaan en Pamela deed haar T-shirt uit en direct nadien ook haar BH. Cindy Crawford zag dit en vroeg aan Pamela: "Zeg, Pam, waarom doe jij dat?" "Ach" zei Pamela, "iedereen weet dat ik de mooiste borsten heb en wanneer het vliegtuig zal crashen zullen ze mijn mooie borsten zien en zullen ze mij dan ook het eerst redden!" Vijf minuutjes later begint Cindy Crawford zich opeens te schminken! Naomi ziet dit en vraagt aan Cindy: "Waarom begin jij je nu in Godsnaam te schminken?" "Awel", zegt Cindy: "Iedereen weet dat ik de mooiste van de wereld ben en als het vliegtuig moet crashen dan zullen ze mij wel eerst redden!" Nog een korte tijd later, begon Naomi haar jeans uit te doen en ook haar sloggibroekje! "Wat doe jij nu?" vragen Pamela en Cindy bewonderingswaardig. "Ach domme trutten" zei Naomi, "jullie weten toch dat wanneer een vliegtuig crasht, ze eerst naar de zwarte doos zoeken!"

Bugs zit achter het internet. Ineens gooit hij een emmer water over de computer. Lola vraagt: Bugs waarom gooi je een emmer water over de pc. Bugs zegt: Ik wil surfen.

Een apothekersassistente uit Beerse komt op een dag tegen de middag naar de apotheek waar ze halftime werkt ! Buiten staat een man met een pijnlijke grimas op zijn gezicht, bewegingloos te staren naar het voorbijrijdende verkeer. "Wat is er mis met die man", vraagt de apothekersassistente aan haar baas Apotheker ? "Wel, die man kwam daarstraks langs voor hoestsiroop, maar aangezien we dat niet meer in voorraad hebben, heb ik hem een laxeermiddel gegeven !" "Hoezo vraagt de de apothekersassistente aan de Apotheker ? Een verkoudheid los je toch niet op met een laxeermiddel???" "Oh jawel, ", zegt de apotheker, " ga maar eens aan die man vragen of hij nog durft te hoesten?"

Een succesvol man is degene die meer geld verdient, dan zijn vrouw kan uitgeven.

Een succesvol vrouw is degene, die zo'n man vindt.

Huwelijk is een ringencircus. Verlovingsring, trouwring en ontbering.

Een zoon vraagt zijn vader: Hoeveel kost het, om te trouwen?Geen idee, antwoord de vader, ik betaal er nog steeds aan!

Een man vertelde dat zijn creditcard gestolen was. Hij besloot het niet aan te geven, omdat de dief minder geld verbruikte, dan zijn vrouw.

Het is niet waar, dat getrouwde mannen langer leven dan vrijgezellen. Het lijkt alleen langer.

Liefde is blind, maar het huwelijk opent je ogen.

Als ze een man op de maan kunnen zetten, moeten ze ze er allemaal kunnen krijgen.

Laat de gedachten van je man nooit afdwalen, ze zijn te klein om alleen gelaten te worden.

Vrouwen maken geen gekken van mannen. De meesten zijn doe- het- zelf types.

Het maakt niet uit, hoe vaak een man van baan wisselt. Hij blijft dezelfde baas houden.

Als een man de deur van zijn auto opent voor een vrouw, weet je een ding zeker: Of de auto is nieuw, of de vrouw

Naar jouw heb ik 18 jaar gezocht!

Ik hou van de zee, ik hou van de rotsten, maar als ik jou zie moet ik kotsen.

Ik ken jouw nergens van!

Ik viel voor jou midden op de straat.

Ik zag jou maar de stoeprand te laat.

Hoi schatje ik heb geen openingszin, maar jij hebt een opening en ik heb zin!

Met jou wil ik wel overspelen!

Sex is not the answer. Sex is the question. Yes is the answer.

Hé, geloof jij in liefde op het eerste gezicht of moet ik nog een keer langslopen?

Met welke lippen zullen we beginnen?

Heb je last van muizen in je buik? Nee??? Dan heb je een goeie poes!

Ik heb dan wel niet de spieren van Schwarzenegger, of het uiterlijk van Tom Cruise ... maar ik kan likken als Lassie.

Als jij vanavond heel goed je best doet... kun je me misschien wel versieren !!

Het gaat mij om je innerlijke, mag ik je binnenste even voelen?

Hoe duur is zo'n BH nou?...Hoezo?...Ik hou je borsten de hele avond voor niks vast!

Deed het geen pijn?...Wat?...Toen je uit de hemel kwam vallen?

Heb je een routekaart voor mij , ik ben namelijk verdwaald in jou ogen! Ik

wil je wel iets te drinken geven, maar dan zou ik jaloers zijn op je glas!

Wat zit je haar leuk! Naar welke kapper ga je?

Doe eens alsof je verdrinkt en mijn ballen vol zuurstof zitten.

Ik keek om te kijken of jij keek of ik keek.

Mijn hobby is puzzelen en jij bent mijn laatste stukje.

Hij: Weet jij hoe je in zestig seconden heerlijk kunt klaarkomen? Zij: Nou? Hij: Heb je een minuutje?

Wil jij me misschien helpen bij het opfrissen van m'n biologielessen?

Ik ben mijn telefoonnummer vergeten, mag ik het jouwe lenen?

Wil jij je eitje morgen bevrucht of gekookt?

Hoi, ik ben webmaster bij een internet bedrijf. Mag ik mijn zaad naar jouw eierstok uploaden?

Mag ik jouw dijen gebruiken als oorwarmers?

Hoi ik ben Tarzan, wil jij aan mijn liaan slingeren?

Mag ik een foto van je, dan weet Sinterklaas precies wat hij me moetgeven!

Over het weer gesproken, wanneer doen we het weer?

Overdag droom ik van je en 's nachts kan ik niet van je slapen.

Waar heb ik je toch eerder gezien? O ja, in mijn dromen.

Fluisterend: masturbeer je? (zij: .... huh?) Jij: .....

wat studeer je?

Heeeej ik ben jarig, wil je me zoenen?

Je hebt mooie voetjes? Zij: hoezo? Jij: nou, je loopt de hele tijd rondjes in mijn gedachten.

Ik heet Kurt, hoe heet ben jij?

Ik moet weer verdwaald zijn, ik dacht dat het paradijs meer naar het zuiden was.

Ben jij je tong verloren? Nee? Gelukkig, want die heb je dadelijk nog nodig.

Goedenavond, ik ben bezig met een voeltest om erachter te komen hoeveel vrouwen een tepelpiercing hebben. Mag ik even?

Als je net zo zoent als je ogen mooi zijn zoen jij het lekkerst van deze hele tent!

Als ik nou voor jou kook, ben jij dan mijn toetje?

Die kleding zou geweldig staan op een hoopje naast mijn bed!

Heb je hoofdpijn? (zij: eh, nee...) Neuken? Jij:

Wat ben ik blij dat ik een zwemdiploma heb. Zij: hoezo? Jij: anders was ik verdronken in die mooie ogen van je.

Waarom kom je niet even bij mij op schoot zitten. Dan praten we over het eerste dat opkomt.

Volgens mij is je vader een dief! Hij heeft twee diamanten gestolen en die in je ogen gezet.

Zullen we een pizza bestellen en daarna neuken? Of houd je niet van pizza?

Zeg dat truitje van jou, is dat kamelenstof? (Nee, hoezo?) Nou, vanwege die 2 bulten...

Ken ik jou? (NEE!) Sorry, je lijkt op een vriendin van me, Cindy Crawford.

Mag ik met mijn trompettertje in jouw concertzaal spelen?

Zeg heb je wat te doen..?.........de komende 60 jaar?

Laten we maar naar mijn huis gaan en al die dingen doen waarvan ik toch al aan iedereen verteld heb dat we ze gedaan hebben.

Als God iets mooier geschapen zou hebben dan jou, zou hij het vast voor zichzelf gehouden hebben.

Kun je even iets voor me vasthouden? Ik moet zo nodig plassen!

Als jouw linkerbeen kerst is en jouw rechterbeen pasen, mag ik dan tussen de vakanties wat tijd bij je doorbrengen?

Fluisterend: "Zou je me willen pijpen?" "Wat zeg je?" "OF JE WORST LUST"

Als melk goed is voor het lichaam, hoeveel heb JIJ dan wel nietgedronken?

Weet jij het verschil tussen sex en een goed gesprek? Nee? Ga je dan mee naar boven wat converseren?

(Kijk naar beneden) Tsja... hij gaat zichzelf niet zuigen natuurlijk....

Hey, ik heb een magisch horloge, met voorspellende gaven!! hij zegt namelijk (kijk op je horloge) dat jij over een uurtje geen slipje meer aan hebt!!!

Mooie schoenen, neuken???

Ik ben een telefoonboek aan 't schrijven, mag ik je nummer?

So open your mouth and close your eyes and give your tounge some exercise.

Jij lijkt me wel het type meisje waar ik iets van mezelf in kwijt zou kunnen.

Ik heb nog nooit gezoend, wil je me dat leren?

Mag ik even het label in je kleding zien........aha...dacht ik wel..... MADE IN HEAVEN!

Je bent mooi, maar als ik je mag zoenen ben je ook nog eens lief!

Er zijn honderen openingszinnen, als jij me nou eens vertelt welke bij jouw werkt!

Je bent als een lichtgevende ster in mijn donkere stal!

Je bent net een bounty, een stukje paradijs op aarde! Als je vanavond op jacht gaat mag ik dan jou prooi zijn??

Kom, ga je mee verdwalen???

Ik weet de weg!

De geografie van de vrouw .

Tussen 18 en 20 jaar is de vrouw zoals Afrika : wild en een natuurlijke schoonheid met vele mysterieuze en onbezochte gebieden.

Tussen 21 en 30 jaar is een vrouw zoals Amerika : ontwikkeld en staat open voor zakelijke prikkels, vooral met de rijkere.

Tussen 31 en 35 jaar is een vrouw zoals India : sensueel, ontspannen en zelfbewust van haar schoonheid.

Tussen 36 en 40 jaar is een vrouw zoals Frankrijk : smakelijk rijp en blijft een aangenaam gebied om te bezoeken.

Tussen 41 en 50 jaar is een vrouw zoals Joegoslavië : de oorlog is verloren, de schades van het verleden hebben hun sporen achtergelaten, m.a.w. grote herstellingswerken zijn noodzakelijk.

Tussen 51 en 60 jaar is een vrouw zoals Rusland : uitgestrekt en oncontroleerbaar, de kilte schrikt de bezoekers af.

Tussen 61 en 70 jaar is een vrouw zoals Mongolië : een roemrijk verleden van grote overwinningen maar helaas zonder toekomst.

Na 70 jaar is een vrouw zoals Afghanistan : iedereen weet waar het ligt, maar niemand wil er naartoe.

De geografie van de man

tussen 15 en 70 jaar is de man als de Verenigde Staten van Amerika : bestuurd door een lul. nbsp;

De Ooievaar

Jantje vraagt aan vader: "Pap, waar kom ik vandaan?" Vader antwoordt: "Van de ooievaar Jantje". Jantje: "De ooievaar? Er lopen duizenden lekkere wijven rond, en jij neukt een ooievaar!!!

Jantien En Haar Vakantiegeld

Er was een een echtpaar, Jan en Jantien. Jan moet elke ochtend om 8.00 naar zijn werk, en Jantien ziet dan alleen en zielig thuis. Het is de week voordat ze op vakantie gaan. Jan: Lieverd, ik ga weer centjes verdienen, tot vanavond. Jantien: Tot vanavond. Jantien neemt plek op de bank en kijkt naar elke soap die op de buis is, want ze heeft immers niet anders te doen. Ze valt in slaap en droomt over een zonovergoten vankantie. Dan gaan er om elf uur de deurbel, en Jantien schrikt op en loopt verbijsterd naar deur en doet hem open. Er staat een man voor de deur. Jantien: hallo, kan ik u van dienst zijn. Man: Ja, zeker ik kom u een aanbod doen! Jantien: O?? Man: Als ik u mag beffen, dan krijgt u van mij 500 euro. Jantien: Wat onbeschoft Jantien kijkt de man vreemd aan, en denk er toch over na, want het geld kan ze mooi gebruiken voor de vakantie! En haar man hoeft het toch niet te weten! Jantien: ok, dat is prima, maar dan wil ik eerst het geld zien! De man laat het geld zien, en kort daarna beft hij haar, en hij is weer weg. Jantien dolgelukkig met het geld, en bedenkt wat ze ermee wil gaan doen op vakantie. Een uurtje later gaat weer de BEL, Jantien doet weer open, en dezelfde man staat er. Dit keer vroeg hij of Jantien hem wilde pijpen inruil voor 500 Euro. En Jantien deed dit ook. Nu had ze al 1000 Euro bijelkaar en was helemaal blij. Weer een uurtje later staat weer dezelfde man voor de deur, en vraagt of hij haar mag penetreren in ruil voor 1000 Euro. Zonder er bij na te denken zei Jantien JA, met dollar tekens in haar ogen. Jantien: Oh, geen probleem je mag mij wel even neuken. Om 17.00 uur zit Jantien zenuwachtig op de bank te wachten op haar man. Nu kreeg ze door wat ze had gedaan, en vroeg zich af of haar man het aan haar kon zien. En ja, hoor, daar ging de voordeur open. Jan: Ha schat, hoe was je dag, ik had het weer zo druk, ik ben blij dat we straks saampjes lekker weggaan. O, Ja, is er nog iemand lang geweest? Jantien: NEE, waarom denk je dat???? Jan: dat is vreemd, mijn baas zou vandaag langskomen om mijn vakantiegeld te brengen.

Jantje

Juffrouw vraagt aan Jantje: er zitten 6 vogels op een hek, een jager schier er 2 dood hoeveel blijven er over? Geen 1 juffrouw de anderen vliegen weg. Fout het antwoord is 4 maar jouw manier van denken bevalt me wel. Juffrouw ik heb ook een vraag: er zitten 3 vrouwen een ijsje te eten de 1ste likt eraan de 2de zuigt eraan en de 3de bijt erin hoe kun je zien welke vrouw getroud is? euhm....(juf word rood) Die er aan zuigt. Fout, die een trouwring om heeft maar uw manier van denken bevalt me wel!

Voodoo Lul

Een man gaat op zakenreis, maar is bang dat zijn vrouw vreemd zal gaan. Hij bedenkt dat als hij een sexspeeltje voor haar koopt waar ze geen genoeg van zal krijgen, hij ook nergens bang voor zal hoeven zijn. Aangekomen bij een sexshop kan hij niks vinden dat zijn vrouw een week kan behagen, en dus bespreekt hij het probleem met de eigenaar. "Ik weet wel iets, of nee...toch niet" Man: "Wat, vertel het me alsjeblieft!" De eigenaar grijpt onder de toonbank en tovert een vreemd kistje met rare inscripties erop tervoorschijn. Hij maakt het kistje open en erin ligt een hele gewone dildo. De man begint te lachen, maar de eigenaar stopt het gelach door te roepen: " voodoo lul de deur". En waarempel, de dildo springt uit de doos en begint de deur plat te neuken. Vlak voor de deur het begeeft roept de eigenaar: "voodoo lul de doos"! En de dildo huppelt terug de doos in. De man, razend enthousiast, haalt de man over de voodoo lul aan hem te verkopen. Thuis aangekomen geeft de man zijn vrouw de verrassing en legt uit hoe het werkt. "Als je zin krijgt roep je gewoon "Voodoo lul mijn poesje" en dan word je heerlijk verwend"! Na een paar dagen is de vrouw inderdaad bloedgeil, en terwijl ze zich afvraagt wie ze kan bellen herinnert ze zich de voodoo lul. Ze opent de doos en roept "voodoo lul mijn poesje" En de dildo begint haar heerlijk te neuken. Na 3 orgasmes heeft ze eigenlijk wel genoeg, maar hoe ze er ook aan trekt, hij stopt niet, en ze krijgt hem er met geen mogelijkheid uit. Ten einde raad rijdt ze naar het ziekenhuis, maar door het geboor van de dildo kan ze de auto maar net op de weg houden bij een volgend orgasme. Uiteindelijk wordt ze door een agent van de weg gehaald. "Teveel gedronken vrouwtje"? "Nee meneer de agent, ik heb van mijn man een voodoo lul gehad, maar nu krijg ik hem niet meer uit mijn poesje"! "Jaja mevrouwtje... voodoo lul m'n reet"!

Kamperen

Jante gaat met zn klas uit kamperen. Maar hij is zn tent vergeten. Dus vraagt hij aan juffrouw :'Mag ik bij U in de tent slapen ?' zegt juffrouw :'Ja is wel goed .' Nadat de avond eenmaal aanbreekt gaan ze slapen en Jantje vraagt aan zijn juf of hij zn vinger in de navel van haar mag steken want hij heeft koude vingers. Juffrouw vind dat wel goed. Maar na een tijdje zegt juffrouw :'Jantje, dat is mijn navel niet .' Zegt jantje :'Nee juffrouw, dat is mijn vinger ook niet .'

In De Bus

Een zwerver stapt in de bus en gaat achterin zitten. Ziet hij ineens een bloedmooie non zitten. De zwerver kan zich niet bedwingen en geeft haar zo een kus vol op de mond. De non stapt meteen helemaal over de toeren de bus uit. De zwerver wil er nog achter aan maar is net te laat. De chauffeur die alles heeft gezien zegt tegen de zwerver:"Als jij zo graag dat nonnetje wil moet je gewoon zondag naar de kerk gaan. Dan ga je verkleed als priester en als je haar ziet zitten ga je er naast zitten en voor je het weet heb je haar versierd. De zwerver gaat die zondag er op naar de kerk. Ziet hij dat nonnetje zitten, hij gaat er naast zitten en flirt wat met haar. Na enige tijd vraagt hij of ze het niet ergens in de kerk kunnen doen, de non vind dat goed en ze kruipen een donkere kelder in. Net als de zwerver zijn broek naar beneden heeft gedaan zegt de non alleen van achteren he want anders wordt ik zwanger en dat mag niet van de kerk en God. De zwerver is allang blij en stopt hem er in. Als hij klaar is gekomen gooit hij zijn kap van zijn hoofd en lacht, HAHA ik ben het de zwerver waarop de non haar kapje af gooit en zegt: HAHA ik ben het de buschauffer !!

Laarzen

Komt een knecht bij een boer werken op 1 voorwaarde dat hij geen seks zou hebben met z`n dochters. De knecht ziet z`n dochters en ze zijn zo knap en lekker. maar hij houd zich in. tot op een moment vraagt de boer aan de knecht of hij z`n laarzen wil halen op z`n dochters kamer, maar blijf van mn dochters af zei de boer. Komt de knecht in de kamer en ziet de 2 dochters naakt op bed liggen en de knecht hield het niet meer en zei: ik mag jullie nemen van jullie vader de dochters geloofden hem niet en en hij moest het bewijzen de knecht schreeuwde uit het raam en zei he boer moet ik ze allebei pakken boer: natuurlijk wat dacht jij dan, idioot

Die Woorden Toch...

Jantje is alleen thuis en ziet dat er een sexboek op het nachtkastje van vader ligt en hij kijkt er in en ziet de woorden hoer, neuken en condoom staan. Als zijn moeder thuiskomt vraagt jantje aan zijn moeder wat die woorden betekenen. zijn moeder vind hem nog wat te jong dus verzint ze maar wat Hoer betekent fiets, neuken betekend rijden en condoom betekend ketting. De volgende dag kwam jantje te laat op school en vroeg waarom hij te laat was. waarop jantje antwoorde: Ik sprong op mijn hoer, ik begon ermee te neuken maar mijn condoom gleed er 3x af.

Drie Bacteriën

Drie bacteriën hebben het over huishouden. De eerst bacterie zegt: ik woon in een oor. Een keer per dag komt er een oorstaafje en die maakt m'n hele huisje schoon. Zegt de Tweede bacterie: Ik woon in een mond een 3 maal daags komt ere een tandenborsel en maakt m'n hele huisje schoon. De derde begint te huilen en zegt: jullie hebben het maar goed. ik woon in een vagina en als ik denk dat ik m'n huisje schoon heb komt er een scinhead binnen en spuit m'n hele huisje onder!!!!

Pijpen

Op een nacht brengt een jongen zijn vriendin thuis. Ze zoenen elkaar goedenacht als de jongen erg geil wordt. In een vlaag van zelfvertrouwen leunt de jongen met z'n hand tegen de muur en glimlacht naar zijn vriendin en zegt:"Schatje, wil je me pijpen." Geschokt zegt ze:"Ben je gek geworden? Dadelijk zien mijn ouders ons." "O, kom nou! Wie ziet ons nu op dit tijdstip?" zegt hij, grijnzend... "Nee, alsjeblieft. Wat als ze ons betrappen." "O, kom op man. Er is hier niemand, iedereen slaapt." "Nee, echt niet. Het is veel te riskant." "O, alsjeblief, please...Ik hou zoveel van je!" "Nee, nee en nog eens nee. Ik hou ook van jou, maar ik kan het nu niet." "O, jawel, je kunt het wel...please?" "Nee, ik kan het echt niet." "Ik smeek je..." Plotseling gaat het licht op de trap aan en de zus van de vriendin komt in haar pyama naar beneden. Met haar haren in de war en meteen slaperige stem zegt ze: "Pap zegt dat je je gang moet gaan en hem maar moet pijpen. En anders kan ik het wel doen. En als dat niet mocht lukken wil mam ook nog wel naar beneden komen en het doen. Maar in God's naam...zeg tegen 'm dat ie z'n hand van de intercom haalt!!"

Geslachtsziekte

Jantje ( 11 jaar ) loopt op straat met een dood hondje aan een touw. Hij loopt de hoerenstraat in en vraagt aan een pooier ik wil een hoer neuken met een geslachtsziekte. De pooier roept een hoertje: Hey jenette je hebt een klant !! Dus ze gaan het kamertje in en na 15 minuten komt jantje eruit. De pooier ropet hem en vraagt: waarom wil je dat hoertje neuken met een geslachtsziekte ? Jantje zegt: nou dat ga ik je uitleggen. Vanavond gaan me ouders weg en dan komt de babysitter van 16 op me passen, ze gaat me een beurt geven want ze houd van kleine jongens, dus zij krijgt van mij de geslachtsziekte. Als me ouders terug komen brengt mijn vader haar met de auto naar huis, hij geeft haar dan een beurt, ik ken hem dus hij krijgt van haar de geslachtsziekte. Als hij thuis komt geeft hij mijn moeder nog een beurt voor het slapen gaan en zij krijgt dan dus van hem de geslachtsziekte. En morgenochtend als mijn vader weg is komt de melkboer die geeft mijn moeder een beurt op de keukentafel en die klootzak moet ik hebben want hij heeft mijn hondje dood gereden !!!

Vogelnestje

Wanneer vader naakt uit de douche komt, zien zijn kinderen zijn lul. Zij vragen wat is dat daar: dat is een vogeltje antwoord vader. Wat is dat wat eronder hangt: dat zijn z'n eieren. En wat is dat wat eromheen zit: dat is het nestje antwoord vader. s'Morgens wordt vader met veel pijn tussen zijn benen wakker in 't ziekenhuis. Wat is er gebeurt, vraagt hij aan z'n kinderen. Wij wilden met jouw vogeltje spelen, toen begon hij te kotsen, we hebben toen z'n nek omgedraaid, eieren kapot geschopt en z'n nestje in de fik gezet.

Homo's

Een zoon komt bij zijn vader en zegt "pa, ik ben homo" "WAT!!!" roept die vader en wordt erg boos. En de andere zoon begint te huilen. " wat is er met jou?" vraagt de vader. Ik ben ook homo zegt de tweede zoon. "Is er hier dan niemand die van een lekkere vrouw houdt? "Jawel, Ik" zegt de dochter.

Osama Bin Laden in de hel

Afghanistan is volkomen platgebombardeerd door de VS. Osama Bin Laden heeft het niet overleefd. Al snel klopt hij aan op de poorten van de hel. De duivel bekijkt hem eens en zegt: "Eigenlijk zit ik helemaal vol, er is geen plek meer, maar ik kan je echt niet laten gaan. In jouw plaats zal ik een ander vrij moeten laten. Je mag zelf kiezen wiens plaats je inneemt en je kan kiezen uit drie deuren." De duivel opent de eerste deur. In de ruimte achter de deur is Adolf Hitler bezig rotsen stuk te hakken. Hij moet een grafsteen hakken voor elke Jood die hij de dood ingejaagd heeft."Als je zijn plaats in wilt nemen," spreekt de duivel, "zul je dag in dag uit rotsen moeten hakken." "Lijkt me geen goed plan, want ik heb een zwakke schouder," antwoordt Bin. De duivel opent de deur naar een tweede ruimte waar de Atollah Khomeini bezig is met schrijven. Voor elke dode die hij op zijn geweten heeft, moet hij van de duivel voor straf de bijbel éénmaal met de hand overschrijven. "Als je zijn plaats in wilt nemen" spreekt de duivel, "zul je dag in dag uit moeten schrijven." "Niets voor mij, want ik kan niet schrijven," antwoordt Bin. De duivel opent de derde deur. Achter de deur is een kamer waar Bill Clinton op zijn rug ligt. Naakt en vastgebonden. Zijn benen ver uit elkaar gespreid.Tussen zijn benen zit Monica Lewinsky en ze is bezig met haar favoriete mondelinge specialisatie. "Ja, dit lijkt me wel een dragelijke straf," roept Bin Laden enthousiast. "Oké," spreekt de duivel lachend, "zo zal het zijn... Monica, je kunt gaan."

Jantje!!!!

Jantje zit op school. meester:''jantje noem is 3 vruchten op?'' waarop jantje zegt:''weet ik niet meneer'' meneer:''morgen moet je 3 vruchten weten'' dus jantje loopt naar huis en ziet de leraar met zijn moeder vrijen/ de volgende dag op school vraag de meester:''jantje noem is 3 vruchten op!'' jantje:''als jij nog 1 keer met je gore banaan in mijn moeders mooiste perzik zit heb ik nog een appeltje met jou te schillen''.

Sexuele Voorlichting

Mam, is het waar wat ik net van een meisje op school heb gehoord?" vraagt een tienermeisje aan haar moeder. "Komen baby's er echt uit de plek waar de jongens hun ding er in stoppen?" "Ja, lieverd," antwoordt de moeder, opgelucht dat haar dochter zich zo op haar gemak voelt dat ze vragen over seksualiteit durft te stellen. "Maar mam, als ik dan een baby krijg," vervolgt het meisje op ongeruste toon, "zit mijn beugel dan niet ontzettend in de weg?"

De Barbecue

Kees en Annie hebben gebarbecued en Kees staat de bbq te schoonmaken en Annie staat voorovergebukt t gazon een beetje bij te trimmen. Kees zegt:je reet is net zo groot als die bbq maar Annie negeert hem. Na een paar minuten zegt Kees weer:je reet is net zo groot als die bbq maar Annie blijft hem gewoon negeren. Als het stel 's avonds in bed ligt heeft Kees wel zin in een stevig potje sex en hij begint Annie te strelen op haar meest gevoelige plekjes. Dan zegt Annie:Ja kom zeg,je denkt toch niet dat ik de hele bbq aansteek voor 1 zo'n miezerig klein cocktailworstje!!!

Binnen Brandje !!!!!!

Ik kan mij nog heel goed voor de geest halen dat ik voor de eerste keer met mijn meisje naar de bioscoop ging. Ze was 15 jaar, had een leuk truitje aan en een kort rokje. In haar handtasje had ze de gebruikelijke vrouwendingetjes zoals lippenstift, sigaretten en een aansteker. We gingen achterin zitten en zoenden wat met elkaar. we waren verder nog erg bleu en onervaren. Plotseling beet ze me in mijn oor en fluisterde "ik heb geen slipje aan" Ik fluisterde terug "als dat zo is, mag ik dan je kutje eens zien" Ze antwoorde niet maar deed wel haar benen wijd. De boodschap was duidelijk. Ik gluurde tussen haar benen, maar omdat het het zo donker was (bioscoop weet je nog wel) zag ik niets. Ik vroeg daarom aan haar "mag ik je aansteker even hebben, ik zie helemaal niks" Ze pakte haar aansteker en gaf hem aan mij. Ik weer met de brandende aansteker voorzichtig tussen haar benen. Even later, "wat een prachtig mooi kutje heb jij zeg, maar kun je er ook mee plassen" Mijn meisje : "ja natuurlijk, wat een domme vraag" Ik tegen haar : "dan zou ik daar maar heel snel mee beginnen, je poes staat namelijk in brand"

Lekker Ontbijtje

Een Curacaoenaar zit te genieten van zijn ontbijt, dat uit koffie,croissants, boter en jam bestaat, wanneer een Nederlander die kauwgum kauwt naast hem komt zitten en ongevraagd een gesprek begint. De Nederlander: dus jullie Curacaoenaars eten een hele broodje op? De Curacaoenaar: Ja natuurlijk. De Nederlander (die irritant belletjes met zijn kauwgum blaast) : wij niet, in Nederland eten we alleen de binnenkant op. De korstjes sparen we op in een container, recyclen we, bakken er opnieuw broodjes van en we verkopen die weer aan Curacao. De Nederlander: eten jullie die broodjes met jam? De Curacaoenaar: ja natuurlijk. De Nederlander (nog irritanter sliertjes trekkend uit zijn mond met die kauwgum): wij niet. In Nederland eten we alleen vers fruit, verzamelen alle schillen pitten en restanten in een container, recyclen ze en maken er jam van. Dan verkopen we dat weer aan Curacao. De Curacaoenaar: hebben jullie sex in Nederland? De Nederlander: Ja natuurlijk. De Curacaoenaar: en wat doen jullie met die condooms? De Nederlander: gooien we weg. De Curacaoenaar: wij niet. In Curacao verzamelen we ze in een container, recyclen ze en smelten ze om tot kauwgum en verkopen die weer aan Nederland.

Te Laat!

Jantje weet te weinig en wil nieuwe moppen leren kennen, dus hij gaat naar de kamer van zijn vader en opent een playboy daar leest hij het woordje hoer. Nou jantje gaat naar beneden en vraagt aan zijn vader "papa mag ik weten wat hoer betektent?" dan zegt papa:"Ja hoor dat betekent fiets". Jantje gaat weer naarboven want hij wil nog wel meer woorden te weten komen. Dan leest hij het woordje neuken, hij loopt weer naar beneden en vraagt: "Papa mag ik weten wat het woordje neuken beteken?" dan zegt papa weer: "Ja dat betekent fietsen". Jantje gaat weer naar boven, want hij wil toch nog een woordje weten, hij opent de playboy weer en leest het woordje condoom hij gaat weer naar beneden en vraagt weer: "papa mag ik weten wat het woordje condoom betekent"?. Dan zegt papa weer: "Ja dat betekent Fietsketting". Even later moet jantje naar school toe maar hij komt veel te laat. Dan vraagt zijn juf: "Jantje waarom ben jij te laat?". Dan zegt jantje: "Ik stapte om mijn hoer moest er helemaal naar toe neuken en mijn condoom viel er 3 keer af".

. Snurken

Een vrouw werkt haar klachtenlijstje af bij de huisdokter, en aan het eind zegt ze: "O ja, en ik heb de laatste tijd ook veel last van slapeloosheid want mijn man snurkt zo" "Nou," zegt de dokter, "dan moet je de volgende keer als hij snurkt zijn benen van elkaar leggen." Diezelfde avond kon ze het al uit-testen, en zowaar, benen wijd en het snurken hield op. Bij het volgende doktersbezoek verstelde ze wat een succes het was. "Maar hoe werkt dat nou, dokter?" "Nou kijk, als je zijn benen uit elkaar legt, dan komen zijn ballen voor zijn gat te hangen en dan is de valse trek weg en het snurken houdt op." Die zomer is het echtpaar op vakantie in Frankrijk. Eén avond, in een klein dorpshotelletje, begint er een geweldig gesnurk in de kamer ernaast. "Zeg, ga jij die vent zijn benen eens van elkaar leggen!" Echtgenoot erop af en inderdaad het snurken houdt op. Maar haar man komt niet terug. Pas 'sochtends om zeven uur verschijnt hij. "Waar was je nou?" roept de vrouw. "Nou zie je, ik ging die man zijn benen van elkaar leggen, maar het was helemaal geen man, het was een francaise van een jaar of 25, en die had dus ook geen ballen. En toen heb ik mijn eigen ballen maar voor haar gat gehangen..."

. Moekeneuker

Een man kwam laat thuis en als hij in de slaapkamer komt ziet hij dat zijn vrouw haar voeten juist onder het laken uitkomen. Hij begint zich uit te kleden en geef daar van katoen. Na 2 uur is hij helemaal uitgeput. Zijn onderbroek aantrekkend loopt hij naar de keuken om iets te drinken. Onderweg naar de keuken ziet hij dat zijn vrouw in de woonkamer naar de televisie aan het kijken is. HOE KOM JIJ HIER ZO SNEL!? brult hij tegen zijn vrouw. Sssssssssssssssssssst. zegt ze "Je moeder ligt boven te slapen in je bed."

Potentiepillen

Een vrouw heeft een man die in bed niets klaarspeelt. Ze gaat naar de dokter en vraagt om een middeltje, waarna ze een pot pillen krijgt. "Elke avond één of twee pillen", zegt de dokter. De volgende avond doet ze één pil in de soep van haar man: die avond hebben ze geweldige seks. De volgende avond doet ze twee pillen in de soep: het is geweldig! Ze is niet meer te houden en doet de avond daarna de hele pot in de soep. Dan belt de volgende dag de dokter, die vraagt hoe het nu gaat met de pillen. Hij krijgt de zoon aan de lijn die zegt: "Moeder is dood, de meid is zwanger, mijn zus is het huis uit gevlucht, mijn reet doet pijn en papa staat naakt in de tuin, roepend: "Poespoespoes"

Sjiek Hotel

Een man moet dringend naar het toilet in een chic restaurant. Helaas zijn alle deuren bezet. De maitre d'hotel, een begrijpend man, stelt daarom voor om de damestoiletten te gebruiken. Maar, zegt hij, een goeie raad: aan de linkerkant van de muur staat een reeks knoppen met de vermelding WW, WL, PW en ATV. Gelieve deze in geen geval te gebruiken want ze zijn exclusief gereserveerd voor de dames. Beloofd, beloofd, dankuwel. En de man verdwijnt door de deur. Eens zijn dringendste behoeften voldaan, gaat zijn aandacht toch naar de geheimzinnige knoppen. En zijn nieuwsgierigheid haalt het. Hij drukt op de knop WW en voelt onmiddellijk een straal WARM WATER die zijn achterwerk streelt. Mijn God, denkt hij, de vrouwen worden hier nogal verwend. Hij drukt op de knop WL en een stroom WARME LUCHT veegt zijn achterste droog. Wow, wow, prachtig ! En ondertussen heeft hij reeds op de knop WP gedrukt. Luttele seconden daarna parfumeert een WOLK POEDER zijn billen. Wonderbaarlijk ! denkt hij en verrukt drukt hij ook op de laatste knop ATV... Hij wordt wakker in een hospitaalbed. Verward en beduusd belt hij om de verpleegster. Wat is er toch gebeurd ? vraagt hij. Wel, u was in de toiletten van resaurant GRAND CHIC en u heeft op de verboden knoppen geduwd. Maar allez, elke knop bezorgde me zeer aangename gewaarwordingen... Ja, ja, dat is waar, maar de laatste, met de letters ATV betekent AUTOMATISCH TAMPAX VERWIJDEREN .. Enfin, u vindt uw penis onder uw hoofdkussen.

Condoom Op Maat

Er komt een man bij een sexshop en vraagt aan de dame achter de toonbank: Ik zoek een speciale maat condooms,want ik heb het formaat van een baby. Laat u eerst maar ff zien, dan kan ik kijken wat voor condoom er bij past,zegt de dame. De man doet zijn broek naar beneden en de vrouw schrikt zich hett apezuur. Ik dacht dat u het formaat van een baby had,zegt ze. Heb ik ook, zegt de man, 7 pond en 54 centimeter!!!